oktober 19, 2009

Islamisering af Norges Nordland


Norske Nordland vil ha fler innvandrere

I dag er det rundt 10.600 innvandrere bosatt i Nordland.
Foto fra asylmottaket på Tverlandet.

Nordland fylkeskommune lanserer nå en kampanje for å skaffe 10.000 nye innvandrere til fylket.

Og dette gjør de politiske myndighetene i Nordland UTEN å spørre en eneste av innbyggerne i fylket om det er dette de vil.
Joda - fordi velgerne har bevilget makten (Globalistene) 4 nye egenmektige (Diktatoriske) år for fortsatt utfasing og avvikling av norsk kultur.

xxxxxxx

Og her er reaktionen fra
Amund Garfors,
Trålvn. 33, 8520 Ankenesstr.
Tlf. 769/56689 906/19206


SKAL NORDLAND FYLKE TA INN 10.000 INNVANDRERE?

Nordland fylkeskommune lanserer nå en kampanje for å skaffe 10.000 nye innvandrere til fylket. Og hensikten med dette er at de skal redde distriktskommunene! I sine ambisiøse planer har de kalt dette prosjektet for ”Vekst ved internasjonalisering”! Bak dette utrolige forslaget står fylkesråd for næring og samferdsel, Arve Knudsen fra Krf. Og denne prosessen for å øke tilflyttingen fra utlandet er allerede vedtatt forstår jeg. Og det uten at en eneste innbygger i fylket er rådspurt!
Om det er svensker, dansker, polakker, tyskere, hollendere, engelskmenn, franskmenn, italienere, spanjoler eller portugisere som Knudsen hadde tenkt å få til flytte hit opp i nord, så hadde dette bare vært flott. Vi kunne sikkert i samme slengen, kanskje hentet inn noen tusen kubanske eller russiske damer til alle de tusen ungkarene som sitter ensom og forlatt rundt omkring i fylket? For da hadde det vært litt mening i dette. Men jeg har mine bange anelser om at her skal fylkeskommunen samarbeide med UDI for å lure inn asylsøkere under dekke av arbeidsinnvandring.
Jeg veit ikke hvor belest Arve Knudsen er i muslimenes bok Koranen, men jeg føler jeg har en grunn til å be ham sette seg litt inn i denne religionen. Og da tror jeg Knudsen vil betakke seg for å øke den muslimske delen av befolkningen til 10 prosent. For da begynner disse folka å føle at nå er tiden inne for å leve etter profetens anvisning. Det kan nok bli noen interessante erfaringer tenker jeg…
Her i Narvik er det i alle fall ikke vanskelig å se hvilke vei dette går. Å kalle det for vekst ved internasjonalisering er nok å lure seg selv. Men kanskje blir arabisk og urdu de nye internasjonale språk vi må lære i framtida? Ja bare for å kunne omgås disse menneskene? Jeg på min side er i alle fall svært nysgjerrig på hvordan de er innrettet innvendig, de som tror at dette eksperimentet med landets befolkning vil ordne seg til det beste. Der disse menneskene ikke har noen betenkeligheter for hvordan det framtidige Norge og Europa vil se ut i framtida.
Vi burde i alle fall kunne enes om at vi går inn i et forandringens århundre. Så får vi se om disse politikerne og sosialantropologene som selger landet sitt og snakker med begeistring om det nye Norge, med det multikulturelle samfunnet som har vokst fram på rekordtid, blir vårt være eller ikke være?
En ting er i alle fall sikkert: Den videre vekst er uten tvil sikret gjennom den innvandring som allerede har funnet sted. Det vedvarende press fra ”gode mennesker” for å få våre myndigheter til å føre en langt mer raus og liberal innvandringspolitikk, og som de skjules som arbeidsinnvandring, den er for lengst på plass og godt organisert med militært presisjon. Selv med de begrensninger som gjelder i dag, så regner SSB med at Norge vil ha mellom 1,5 til 2 millioner første og annen generasjons innvandrere om 50 år! Da er de for lengst ute av statistikken, alle de som hadde besteforeldre og oldeforeldre som innvandret til Norge. Det er ikke svensker, dansker, tyskere eller polakker som er interessante i denne sammenheng. Men det er altså nok engang de store muslimske grupper som påkaller interessen min. Og da er stikkordet tilpassning! For det vil bli enda mer viktig og i langt større grad noe vi må ta alvorlig , særlig når antallet blir så stort at det virkelig står politisk makt bak dem som i dag definerer seg – og defineres – som utsatt minoritet. Det har nok denne Arve Knudsen fra Krf ikke tatt med i sitt regnestykke. For dersom det er noen som i framtida skal defineres som minoritet, så er det vel akkurat vi nordmenn som ikke er flere enn hva som bor i en middels stor by i Pakistan eller Irak.
Bokstavtro religiøsitet er blitt oss så fremmed at vi kanskje er forutsetningsløse når det gjelder å forstå en kultur hvor religion og politikk er vevd sammen. Vi ser opptøyene i disse land, men avviser at dette også kan bli vår virkelighet på norsk jord. Og vår egen humaniserte hyggereligion, i tillegg til selvutslettende toleranse for alt fremmed, kombinert med en tyngende skyldfølelse for at vi lever i et rikt og trygt samfunn, det er altså det som skal klare utfordringene når vi møter islam på hjemmebane? En religion så altomfattende at den styrer hvert skritt og hver en tanke for disse menneskene. Ja da får jeg bare ønske hele fylkestinget i Nordland og Arve Knudsen lykke til!
Tross store ulikheter, så har de muslimske land i alle fall troen sin til felles. Men hva har vi å stille opp med? De har fattigdom, ufred, og ufrihet som et gjennomgående fellestrekk. Og så har de drømmen om å forlate eget land, for å få et bedre liv i det gudløse Vesten. Mens vi har Skavlan, fotball, Hotell Cæsar, Sex & Krim, samt Cirkus og brød…
Det er ikke mye som tyder på at de som strømmer til Europa, og som allerede nå utgjør 40 millioner, har noe stort ønske om å gi avkall på et religiøst/politisk system som etter eget utsagn har fått mange av dem til å forlate sine hjemland. Kanskje burde denne fylkesråd som t.o.m representerer kristendommen forstå at disse menneskene har tatt med seg sin religion hit, og denne ønsker de nok å omplante både i norsk og europeisk jord! Og regningen, ja den betaler vi – i toleransens navn!
Å prøve å forlede oss til å tro at disse menneskene er kommet for å jobbe i havbruksnæringen, reiselivet eller å ta seg av de eldre, det burde ikke fylkeskommunen og Arve Knutsen forsøke å bløffe oss med. Vi har for lengst sett hva dette vil føre til. Historien gjentar seg nok engang. Og folket skal skiftes ut!


Ankenes, 16.10.09. Amund Garfors

Norland fylke 19.10.09