oktober 27, 2009

Formand for Sveriges muslimske Forbund rigsdagskandidat for Centerpartiet

Eftersom det svenske Centerparti er Sveriges gamle bondeparti, er det overraskende og katastrofalt at høre, at de blandt deres rigsdagskandidater kan nævne jordaneren Mahmoud Aldebe. Han er formand for Sveriges muslimske Forbund, og i denne egenskab indsendte han i 2006 en længere liste til den svenske regeringen med muslimske krav.
I sidste måned meddelte Aldebe, at han stiller op til rigsdagen ved det kommende valg i 2010.

Stellan Bojerud (foto), som er leder af Kungliga Krigsvetenskapsakademien og må formodes at kende verdens krigshistorie ud og ind, finder, at det nu er på tide, at de svenske Centervælgere kan repetere, hvad Centerpartiets Mahmoud Aldebe vil og kræver. Her er den udmærkede rapport om deres integrationsprogram. Kommentarer er overflødige.

”En moské i hver by eller kommune
· Moskébyggeriet burde finansieres med rentefrie lån som alternativ til betinget bidrag fra udlandet. Kommunerne burde påtage sig ansvaret at kautionere for rentefrie lån eller låne penge ud rentefrit til moskébyggeri til kommunens muslimske indbyggere.
· At integrere islam i svenske skoler.
· Det indebærer, at man løfter modersmålet og religionen ind i skemaet i de kommunale skoler som et almindeligt fag, hvor muslimske børn får mulighed for undervisning i homogene grupper i deres modersmål og egne religion. Imamer og modersmålslærere burde få status som almindelige lærere i faget modersmål og religion.
· Alle kommuner burde arrangere en ugentlig aften som henholdsvis kvindeaften og mandeaften i gymnastik og svømmehal.
· At rigsdagen vedtager en lov, som giver svenske muslimer ret til at holde fri på de islamiske helligdage Eid al fitr og Eid al Adha. Det er et krav fra alle muslimer. For øjeblikket er det umuligt at holde fri for at fejre højtiden sammen med familien.
· Muslimer kræver, at regeringen skal undersøge muligheden for en særlov, og hvordan dette i så fald skal motiveres ud fra existerende lovgivning om religionsfrihed.
· Muslimer kræver altså en lovvedtagen positiv særbehandling af i dette tilfælde en religiøs minoritet for at fremme dens status og beskytte den mod majoritetssamfundet.
· To timer fri til fredagsbøn, mellem kl. 12-14 om vinteren og mellem 13-15 om sommeren. Fredagsbønnen er en obligatorisk bøn, som skal udføres kollektivt i moskéen.
· At bidrage til , at muslimer og jøder får dispensation eller særlov for at udføre den islamiske og jødiske slagtning.
· Muslimer kræver, at menighedsforbundet i den Svenska Kyrkan i samarbejde med landets kommuner skal reservere begravelsespladser til muslimer i alle kommuner, der har muslimske indbyggere.
· At starte imamuddannelse ved de svenske universiteter og højskoler er et krav fra landets muslimer.
Herudover kræver Mahmoud Aldebe, at svensk familieret ved særlovgivning skal tilpasses til islamisk lov.”

Stellan Bojerud*.

Kilde: http://everykindapeople.blogspot.com/2009/10/stellan-bojerud-om-mahmoud-aldebe-c.html

*) Stellan Bojerud var gennem mange år en fremtrædende person i partiet Moderaterne, men her i efteråret kvittede han sit gamle parti og gik over til Sverigedemokraterne.