oktober 10, 2009

"Jeres børn er ikke jeres børn" kundgjorde Statens Børnekommission i Børneåret 1979

DF har sikret balancegang i Barnets Reform, skriver de i en pressemeddelelse den 8.oktober.
Lad os håbe, det er så vel. Det er ingen let opgave, for hele socialsektoren blev inficeret med Mentalhygiejnens galskab, dens budskab om at man skulle splitte generationerne og lade børnene opdrage af ”experter” og bestemme selv.


Her er DF´s pressemeddelelse (NB fremhævelserne er Spydpigens): Dansk Folkepartis forhandlere, formand for socialudvalget, Martin Henriksen og, medlem af socialudvalget, René Christensen udtrykker tilfredshed med Barnets Reform, som handler om en styrket indsats overfor socialt udsatte børn og unge - blandt andet i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet eller foranstaltninger i selve hjemmet. Dansk Folkeparti har lagt vægt på en styrkelse af familieplejeområdet, den forebyggende indsats, retssikkerheden for familierne, at sikre uanmeldte tilsyn på børne- og ungdomsinstitutioner. Dansk Folkeparti har også fokuseret på nødvendigheden af, at se børnene og forældrene som en familie, frem for at se familien som to adskilte størrelser. Et synspunkt, som i høj grad har præget Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis dagsorden.
Venstrefløjen ville blandt andet ansvarliggøre børn og unge ved at give børn vetoret i sociale sager, og lade fortrolige oplysninger om de enkelte familier flyde noget nær frit og ubegrænset mellem forskellige faggrupper. Det forhindrede Dansk Folkeparti ved at der i aftalen, er indført klare regler for hvornår og hvordan fortrolige samtaler og møder kan finde sted.

Martin Henriksen udtaler:

- Det er utroligt vigtigt, at vi ikke i ”godhedens navn” presser forældrene ud på et sidespor. Mange forældre vil gerne være gode forældre, men magter ikke opgaven pga. deres egen opvækst. Her skal myndighederne hjælpe og understøtte forældrene, netop fordi det er vigtigt for et barn, at bevare sine familiemæssige relationer, og ikke bare til forældrene, men i særdeleshed også til søskende og bedsteforældre

René Christensen udtaler:

- Vi har virkelig forsøgt at tale om kvalitet for børnene, og det har været afgørende at få indført uanmeldte og bedre tilsyn med institutionerne, netop for at være sikre på at de pædagogiske tilbud overholder kravene. Det er et klart Dansk Folkeparti fingreaftryk, som der er blevet arbejdet meget med.