januar 19, 2007

Voldtägter i Oslo 6 gange flere end i New York i forhold til indbyggerantal

http://oslopuls.no/nyheter/article1567134.ece

Voldtektsmottaket ved Oslo legevakt behandler flere voldtektsofre
enn noen gang. Nå er kapasiteten sprengt, og lederen frykter det vil
føre til at færre overgripere blir tatt.

Voldtektsmottaket ved Oslo legevakt får inn tre ganger så mange
voldtektsofre som hvert av de 11 voldtektsmottakene i millionbyen
New York. Sett i forhold til antall innbyggere er det registrerte
antallet voldtekter ved mottaket i Oslo seks ganger høyere enn det
som registreres i New York.

http://fjordman.blogspot.com/2005/06/krav-om-justisminister-drums-avgang.html

5. september 2001 presenterte Aftenposten tall fra Oslopolitiet som
viste at ikke-vestlige innvandrere var kraftig overrepresentert i
voldtektssaker. I hele 65 prosent av de anmeldte voldtektene i Oslo
var de anmeldte av ikke-vestlig opprinnelse, og i 80 prosent av
tilfellene var offeret en etnisk norsk kvinne. Til sammenligning
utgjorde ikke-vestlige innvandrere bare 14 prosent av befolkningen i
Oslo. Danmark offentliggjorde nesten identiske tall samtidig.

I Dagbladet 6. september 2001 sa professor Unni Wikan at hun ikke
var overrasket over tallene som viste at 65 prosent av
voldtektsanmeldte menn i Oslo var ikke-vestlige menn. Hun ba norske
kvinner kle seg mindre dristig. "Jeg vil ikke legge skylden for
voldtektene på de norske kvinnene. Men norske kvinner må innse at vi
lever i et flerkulturelt samfunn, og innrette seg deretter." Hun
pekte også på at voldtektsmenn i de fleste muslimske land knapt blir
straffet. "De fleste steder mener man at det er kvinnen som har
skylden for voldtekten. Og det er rimelig at innvandrere tar med seg
slike holdninger når de flytter hit til landet", sa professoren.

Undertegnede har forgjeves forsøkt å finne nyere tall som viser
andelen av innvandrere på voldtektsstatistikken i Oslo, men har
hittil ikke lykkes.
Det er meget nærliggende å tro at norske myndigheter skjuler
statistikker som viser voldtekter begått av innvandrere mot norske
kvinner i deres egen hovedstad fordi man ikke vil "bidra til
rasisme".