januar 24, 2007

EU handler hen over hovedet på befolkningerne

Da EU-politikerne var kommet sig oven på chocket over det franske og hollandske NEJ til grundlovsforslaget til den ny storstat EU, arrangerede de en tænkepause. Man skulle i denne tænkepause forsøge at komme nærmere på befolkningerne, internt kaldet ”PlanD” (for Dialog). Nødtvungent måtte politikerne nemlig indse, at EU temmelig udemokratisk havde undladt vigtige oplysninger til folket og nærkontakt. Det skulle der nu hals over hoved rådes bod på. I Danmark opfordrede man befolkningen til at give lyd fra sig og indsende sine tanker og ønsker om EU til regeringen som ”Borgernes Dagsorden”. Opfordringen virkede halvhjertet, så den bemærkedes næppe af andre end dem, der i forvejen var engageret, men aktionen skulle vel bevise, at man da tog hensyn til menigmand og spurgte ham til råds.
Gertrud

Her er et brev fra en borger til ”Borgernes dagsorden” 11.02.06EU må holde op med at lave skjulte dagsordener og
manipulationer for at drive politik, som er uønsket af
EU-borgerne. Og i hvert fald sørge for, at borgerne
bliver orienterede om projekter, der vil påvirke deres
identitet og hverdag. Hidtil har EU forsøgt at bluffe og
holde borgerne hen i uvidenhed om sådanne
gigantprojekter, som EU så forsøger at manipulere
igennem. Det er udemokratisk og farligt, fordi EU derved
udelukker en demokratisk debat - i frygt for at
EU-borgerne ønsker noget andet end de fjerne og
enerådende EU-spidser. Nogle eksempler:

1. EU-regeringscheferne har lige været med til at fejre
Euro-Mediterraniens (EMs) [1] 10-års jubilæum sammen med
partnerskabslandenes regeringschefer. Alligevel ved
ingen, at EM er EUs afløser, en sammensmeltning af de 25
EU-lande + Marokko, Algeriet, Tunesien, Ægypten, Det
Palæstinensiske Selvstyre, Israel, Libanon, Jordan,
Syrien og Tyrkiet. Ingen ved, at disse lande er
associerede og på EM-Udenrigsministermødet i Neapel 2003
er lovet fuldt EU-medlemsskab.

2. Ingen har fået kendskab til oprettelsen af EMs
propagandaapparat, Anna Lindh Foundation [2], som er
stiftet af Europarådet, EU og Den Arabiske Liga. Dens
formål er at skabe kulturel basis for islamisk kultur i
hele Europa, som skal være uden "dem" og "os". Det skal
ske ved at fjerne vore "stereotype fordomme" - læs
kultur og religion. Motivet er at fjerne vor identitet,
fordi man ved, at islams identitet ikke lader sig
fjerne. Derved håber man at undgå ellers uundgåelige
kultursammenstød. Identitetstyveriet skal ske ved
ændring af skolebøger, så islam bliver tilfreds, styring
af kunst i islamisk retning, styring af journalistik i
retning at sympatiskabende kulturjornalistik i stedet
for nyhedsjournalistik med de hæslige kendsgerninger -
samt sammenfletning med islamiske medier.

3. I Danmark sørger Udenrigsministeriet gennem Dansk
Center for Kultur og Udvikling (CKU) [3] for
administrationen af dette tyveri af dansk identitet (Se
Olaf G. Hansens tale i Rabat 13.06.05). CKU har i 2005
indgået en samarbejdsaftale med ISESCO, der iflg. sit
Charter skal sikre den islamiske tanke mod besmittelse
med fremmedkultur, sikre at muslimer i ikke-islamiske
lande forbliver muslimer samt sikre, at islam udbredes
til hele Verden. Ingen har hørt om CKU. Et skridt i
islamiseringen af DK er CKUs gigantfestival med islamisk
kultur i TV og alle større danske byer 12.08.-20.09-2006
med Prins Joachim som protektor.

4. Når man prøver at få medierne til at beskæftige sig
med ovenstående, er der fuldstændig tavshed. Ens
henvendelser bliver ikke engang afvist!!! Man har her
virkelig et tabu. Hvorfor? Vel fordi EU også
kontrollerer medierne ovenfra!!

5. EU fortier sin tilslutning til World Forum Culture
Alliance (WCFA), en underafdeling under den amerikanske
Council on Foreign Relations - Verdens egentlige
magthaver og fortaler for Én-Verdensstaten. WCFA
prædiker identitet som roden til alle onder og
konflikter. Hvorfor vor identitet skal væk. Men s man
realistisk erkender, at islams ikke kan fjernes. Derfor
skal man tækkes islam!!!

Skam jer i EU. Hvordan kan I tro, at vi overhovedet kan
nære tillid til jer? EU må ophøre med sine
manipulationer og få disse og andre skjulte ting frem
til fri debat, hvis EU-borgerne skal fatte tillid til
den udemokratiske og farlige størrelse, som EU i dag er.

Anders Bruun-Laursen