januar 25, 2007

Dansk lov underkendt af EG-domstolen

Den danske lovbestemmelse, at ejeren af en bondegård, skal bo på gården, er nu blevet underkendt af EG-domstolen. Loven skulle ellers sikre, at landbruget blev på danske hænder og ikke blev opkøbt fra udlandet eller af byfolk og velhavere, som så ansatte personale til at drive landbruget. Sådan som man kan se det i andre lande. Det bliver mere og mere tydeligt, at de enkelte EU-lande ikke har noget at skulle have sagt i deres egne lande.

Det var af hensyn til ”kapitalens frie bevægelighed i EU”, at den danske lov nu blev underkendt.
Det er den ene af EU´s ”såkaldte” 4 frihedsrettigheder.