januar 18, 2007

Islamiske "Fredsagenter" skal ud på skoler!

Olaf Gerlach Hansen, tidligere leder af CKU, - Center for Kultur og Udvikling, som hører under udenrigsministeriet - holdt en tale i Rabat i Marokko den 13. juni 2005.

Han forklarede, hvordan man i praxis skulle få gennemført det projekt, EU allerede havde aftalt i traktaten ”Den arabiske-europæiske dialog” med de arabiske lande i 70´erne: en sammensmeltning af de islamiske lande og EU til et EURABIA.
Muhammedanerne kunne og ville ikke integreres. Så måtte man ”genopdrage” europæerne og få dem til at gå ind for islamisering.

Dette skulle stort set gennemføres i det multikulturelle år 2006. Alle ved, at skal man ændre et samfund, går det lettest gennem børneopdragelsen. Se på Maos Kina, Nordkorea og Vietnam, Sovjetunionens pionerer, Hitlerjugend m.m.
Derfor arrangerede Udenrigsministeriet og CKU et større arrangement: udstillingen ”The Images of The Middle East”, som lagde an på unge og børn, lavede noget skolepropagandamateriale og skaffede islamiske lærere adgang til danske skoler!

Udover 10 danske byer, deltog også Helsingborg i arrangementet.

Og nu afsløres det, at projektet for islamiseringen går videre i samme skure: nu skal man uddanne muslimske ”fredsagenter”, som skal drive propaganda i Sverige og siden i Norge og Danmark.

15 unge muslimer fra Sverige rejser til Ægypten fredag 19.1.07 til et pilotkursus under Anna Lindh Fondens Institut i Alexandria. Dette Institut er blot en videreførsel af EU´s såkaldte ”Barcelonaproces”, som skal skaffe alle Nordafrikas islamiske befolkninger de samme gode vilkår i EU som Mellemøstens lande fik med ovennævnte ”Dialog”.

Kurset skal lære de unge deltagende fredsapostle at ”sprede forståelse for islam og forståelse mellem muslimer, kristne og sekulære”.

”Vi kommer til at træffe store navne dernede”, bl.a. den tidligere våbeninspektør Hans Blix, en ægyptisk mufti og religionsministeren, fortæller Instituttes leder, Jan Henningsson yderst begejstret. (Mufti er en retslærd embedsmand i det muslimske samfund og den som udsteder fatwaer).

Der bliver mange forelæsninger bl.a. på Al Azhar-Universitetet i Kairo. ”De nyuddannede fredsagenter skal ud på skolerne og til myndighederne for at fortælle om islam og
imødegå forskellige modsætninger”.

”Vi vil lægge grunden til en muslimsk fredsbevægelse i Sverige. Vi har en hundrede unge mennesker mellem 16 og 25 år, som er med. I Helsingborg har to unge allerede meldt sig, og vi
begynder i februar eller marts”.

Fredsagenterne skal ”uddanne nye agenter, så fredsbevægelsen kan spredes som ringe i vandet. Vi er begyndt at tage kontakt med muslimer i Danmark og Norge og håber på et netværk for en nordisk fredskultur”.

Kilde: Helsingborg Dagblad 18.1.07