januar 07, 2007

Blåøjet

Ved demonstrationsopbakningen på Hillerød Torv for præsterne og imamen - den tidligere narkohandler Wahid Pedersen - talte jeg med mange mennesker og tog imod alle flyveblade, man rakte mig, revl og krat for at se, om jeg kunne få nogle nye input. Man bør jo læse alle synspunkter!

Præsternes flyveblad har pressen omtalt, bortset måske fra den røde streg nederst på bladet, som vel var et symbol på den politiske linje?
Der var kommet en ekstra præst til: Birgitte Grøn, ansat i Hillerød skoletjeneste som religionspædagogisk leder, tlf. 26715373, e-mail: bg@km.dk. Hun skal åbenbart retlede børnene i religion og demokrati.

Selvom man ikke skal generalisere, så stak det i øjnene, at folk på torvet bestod af fire grupper: politiske medløbere - godtroende troende - nysgerrige og - modstandere.
En ældre kone løb omkring med en tryksag med en iøjenfaldende overskrift: Stor tak til præsterne.
Man kunne jo også takke tegnerne for muhammedbillederne i JyllandsPosten, fordi de åbnede folks øjne mere end noget andet, så islam kom til at stå i klarere lys.

Flyvebladet med den ”store tak til præsterne” afslørede da også, hvor umodne danskere endnu kan være. Bare på grund af de fem ord var der mange, der tog imod skriftet med åbne arme.
Siden opdagede de, at det var guden Allahs budskab. ”Danskerne må indse, at vi har ret til jeres land. Koranen Sura 33.27 siger: ”Og Allah gav jer deres (de vantros) land, som endnu ikke er betrådt. Allah har magt over alle ting”.

Som muslim skal man ikke følge danske love, da de er lavet af kuffar, d.v.s. mennesker af lavere kategori.

På samme naive måde tager danskere imod præsternes og massemediernes udlægninger! Uden eget ræsonnement. Uden egne forsøg på at sætte sig ind i baggrunden og sagen som helhed. Ligeså blåøjet som de arabiske landes mange analfabeter under imamvældet.