januar 05, 2007

Mentalhygeijnen gjorde stor skade i Danmark

Her kommer en artikel om Mentalhygiejnen. Den har gjort megen skade i Danmark,
og det glæder mig, at se at der er nogen, der har gravet en bunke oplysninger frem
om den.


Mentalhygiejnebevægelsen [1]

begyndte med stiftelsen af USAs Nationale Kommitté for Mental
Hygiejne i 1909. "Giv os de unge, og vi vil skabe et nyt
menneskesind og en ny Jord på ét slægtled". Rockefeller Foundation
har hele tiden støttet bevægelsen.

I 1945 -47 stiftedes Verdenssammenslutningen for Mentalhygiejne
(WFMH). Den skulle fremme det højest mulige stade af mentalt velvære
blandt alle folkeslag.
Stifteren Chisholm sagde: "Den eneste psykologiske kraft, som kan
frembringe disse perversioner (dvs. fordomme, isolation, evnen til
følelser, ukritisk antagelse af urimelige ting) er moralitet,
forestilling om ret og vrangt. I mange generationer har vi bøjet
nakken for syndsbevidstheden. Vi har slugt de giftige visheder, som
vore forældre, søndags- og dagskolelærere har fodret os med. Men det
er først på det seneste at man har fundet ud af, at sådant
fremkalder neuroser og manglende følelsesmæssig modenhed til at være
borger i et demokrati.

Vi må tilsidesætte vore forældres fejlagtige gamle adfærdsmønstre og
opdrage børnene offentligt. Hvis det ikke kan gøres med det gode, så
må det ske voldeligt!"
WFMHs stiftere havde med Rockefeller Foundation været tæt knyttet
til den Globale Racehygiejniske Sammensslutning - som støttede
Hitlers udryddelse af sindssyge.
Eggert Petersens Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut og
Mentalhygiejnisk Landsforening [2] fik i 60´erne og 70´erne et
katastrofalt tag i danske psykoterapeuter. Heldigvis dog ikke uden
meget energisk modspil fra en lille flok. Gertrud Galster har kæmpet
bravt imod mentalhygiejnebevægelsen - og i "Danskeren" juni 2003
beskrevet forfærdende følger af denne bevægelse i det danske
samfund.


Bevægelsen brugte/bruger tavistock-hjernevask [3]. Alle
tavistock-teknikker har et eneste mål: At nedbryde den enkeltes
sjælelige styrke og gøre ham hjælpeløs mod den Nye Verdensordens,
globalismens, diktatorer.

Enhver teknik, som egner sig til at nedbryde familieenheden og
familie-indprentede ledetanker om religion, ære, fædrelandskærlighed
og sexuel adfærd bruges af tavistock-videnskabsfolkene som våben
til at kontrollere masserne, til at gøre dem til plastisk og ukritisk
modellervoks, i globalisternes hænder. Tavistocks stifter, Rees, blev
første præsident for WFMH! Han opfordrede til konstant propaganda-
pres på universiteter, skoler, kirker, lægevidenskab og medicinstuderende,
tjenestemænd og fagforeningsledere: "Vi har gjort et nyttigt angreb
på en række professioner. De 2 letteste af dem er naturligvis
lærerprofessionen og kirken. De 2 sværeste er retsvidenskab og
medicin. Hvis vi skal infiltrere andre menneskers erhverv og sociale
tiltag tror jeg, at vi må infiltrere de demokrati-fjendtlige og
organisere en slags 5. kolonneaktivitet". Massehjernevaskteknikker
udvikledes og blev først brugt af amerikanerne på krigsfanger i
Korea. Tavistock Instituttet beskæftiger sig med kulturvidenskab,
økonomi, organisationsadfærd, politisk videnskab, psykoanalyse,
psykologi og psykiatri. Dens profets, Sigmund Freuds, retningslinier
for at kontrollere mennesker gjorde instituttet til verdens centrum
for organisationsstiftelsesideologi og -rådgivning. Hovedkvarteret
er i London - med virksomhed fra Sussex Universitet til USAs
Stanford Research Institute med 3300 ansatte samt Strategic and
International Studies,Georgetown , USA, hvor der desuden er utallige
undergrupper.

Ingen i USA får angiveligt en fremtrædende stilling på
noget område uden at have været igennem en tavistock-hjernevask.
Bl.a.Rockefellers Trilateral Commission samt Romklubben sender
instrukser til Tavistock. CIA og dens forgænger har altid arbejdet
efter de retningslinier, som Tavistock Institute har lavet.


Velfærdsideologien [4]

I tiden 1950-1968 fordobledes danskernes velstand. Da ideologi bider
dårligt på rige folk, blev de forenede kulturradikale, 68´er og
mentalhygiejniske ideologer bange for at miste magten over os. De
indførte derfor den svenske velfærdsmodel, dvs. overførte velstanden
fra borgernes lommer via kolossale skatter til statskassen.
Til gengæld gav man os tryghed fra vugge til grav, skabte et morskabs-
og lykkesamfund med garanti for trivsel ved frådseri, pjat og
bagateller i stedet for åndsliv. Og med erstatning til dem, der ikke
fandt det så morsomt - mindst i form af gratis lykkepiller.
Livskvalitet blev en ret- ellers er "det jo samfundets skyld"! Dette
samfund kan man nu ikke mere tænke væk - og ideologerne har derved
sikret deres magt over os og vor sjæl for al fremtid!

Anders Bruun-Laursen

--------------------------------------------------------------------

[1] http://www.crossroad.to/Excerpts/chronologies/mind-control.htm

[2] http://www.toolan.com/hitler/phoenix.html.

[3] http://www.rense.com/general12/twaa.htm

[4]
http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html