januar 09, 2007

"Fy, fy, fy - skamme, skamme, skamme..."

En historie fra Nordland.

På Castorskolen i Bjurholm i Västerbotten læste en klasse i efteråret om nazismen. Og så skete det igen i Sverige: to drenge gjorde hitlerhilsen og sagde Heil Hitler.

Er det ikke frygteligt? Er det ikke gruopvækkende?

Og tænk skolepersonalet havde endda sagt, at sådan noget måtte man ikke. ”Fy, fy, fy, skamme, skamme, skamme - hvad må man såååå?”

Og så gjorde de det alligevel!!!

”Der er ingen formildende omstændigheder”, tordnede rektor Lars Vestman og anmeldte dem til politiet. Der står i skolereglementet, at man ikke tåler nogen krænkelser. Enhver kriminel handling anmeldes om den skyldige er over 12 år.

Der er indledt forundersøgelse og holdt forhør med drengene, og det styrkede mistankerne, siger kammeranklager Stina Westman.
Om episoden fører til retssag, ved hun ikke. Det er et ringe lovbrud.

Castorskolen har tidligere haft problemer med nazipropaganda på skolen, men ikke nu mere hverken på skolen eller i kommunen. Men det er vigtig at anmelde, siger rektor.

Drengenes skolekammerater kendte ikke til det skete, men fordømte det, da de hørte om det.

Lars Vestman synes, det er vigtigt, at skolen anmelder kriminalitet. Man skal ikke stikke noget under stolen. Vi arbejder meget for at modvirke krænkninger og mobbning, og man skal være klar og tydelig over for eleverne.

De skal vide, hvad der gælder på Castorskolen!

Castoreum - bævergejl - brugtes i gammel tid som krampestillende medicin - mod latterkrampe?