januar 20, 2007

Hvem står bag globaliseringen?

Når EU-landenes befolkninger ikke har fået og stadig ikke får oplysning om, hvad politikerne foretager sig i EU, så skyldes det ikke mindst de mennesker, erhverv og organisationer, som stod bag hele idéen med en ”ny verdensorden” . Verdens storkapital havde udtænkt et projekt for én verden, en verdensomfattende globalisering, hvor handel og industri ville vokse yderligere og give endnu mere afkast end nogensinde.

Menneskene bag disse planer gik under navnet ”Bilderberggruppen” og omgav sig med megen hemmelighedskræmmeri. Rygterne gik, men man var i begyndelsen temmelig skeptisk. Kunde det virkelig være rigtigt, at der var en sådan gruppe, som tilranede sig magt uden at tage hensyn til befolkningerne og uden at journalister gravede i sagerne??????

Men der er ingen grund til skepsis længere.

Bilderberg Organisationnen, der også kaldes ”Globaliseringens ypperstepræster” består af en også i andre koordinationer forankret inderkreds, som trækker i snorene, og passanter, der ofte oplever møderne som kedelige. Organisationen udvikler idéer og strategier samt koordinerer international politik i kapitalistisk interesse. Møderne tilstræber enstemmighed om vigtige emner i verden. Sådanne vedtagelser bliver i regelen gennemført.

Organisationen opkaldtes efter det hollandske hotel, hvor den stiftedes 1954 af Unilevers præsident og den hollandske prins Bernhard - samt bl.a. af den danske udenrigsminister Ole Bjørn Kraft og David Rockefeller. Den skal bringe Vesteuropa og Nordamerikas politiske, financielle, industrielle og medieledere sammen, så de kan diskutere verden, stifte venskaber- og bage rævekager i fællig.

Der er angiveligt få regeringsmedlemmer i Vesteuropa og Nordamerika, som ikke har deltaget i et eller flere Bilderbergmøder, der altid er omgivet med dybeste hemmelighed. David Rockefeller sagde 1991 (http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html): ”Vi er taknemlige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers ville det have været umuligt for os at udvikle vor plan for Verden.

Iflg det kanadiske medlem, Conrad Black, vælger ”Seidenfaden” danske medlemmer (http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html). Så Bilderbergs meninger stemmer nok med Seidenfadens og Politikens! Unilevers chefrådgiver, David Mitrany, lancerede allerede under 2. Verdenskrig en plan om funktionalisme, d.v.s. overnational integration gennem internationalisering, som ville gøre nationalstaterne overflødige. Den tanke lever stadig i Bilderberg. Fra Bilderberg kom i 1960´erne begrebet ”Transatlantic Partnership”. Måske stod Bilderberg også bag Rom-Traktaten.
Bilderbergerne synes at samarbejde tæt med såkaldte NGO´er (=ikke-statslige organisationer).


(Kilde: "De binder os på mund og hånd", forskningsforlaget Rafael)