januar 04, 2007

Et grelt exempel på indvandres ansøögning...

Alt for ofte udtaler folk sig i deres hjertes godhed om forhold, de ikke kender til eller kun har liden kendskab til. Det gælder ikke mindst på tale om asylansøgere. Alle sager indenfor socialsektoren hører som bekendt under tavshedspligten, og derfor kan vi udenfor stående i reglen ikke have fuld indsigt i forholdene. Og det er de færreste, der overhovedet har tid og mulighed for at grave i sagerne.
Og massemedierne vinkler ofte sagerne.

Hvad ved de ti præster og deres medløbere om de irakiske asylansøgere?

Her er et grelt eksempel fra Sverige på, hvordan forældre bruger deres børn for at få permanent ophold og statsborgerskab i et andet land.


UPPROP!

Senast den 1 mars (2003) ska Utlänningsnämnden för sjätte gången avgöra om familjen Imamovic från Bosnien skall få stanna i Sverige för gott. Fallet med den ögonsjuka flickan Nadina har sysselsatt den svenska journalistkåren en längre tid och den ena snyftvalsen efter den andra har serverats allmänheten i media.

FAKTA ÄR FÖLJANDE:

Den 18 mars 1999 kom familjen (moder och tre barn) till Exeter i USA med hjälp av en amerikansk valbevakare som kommit i kontakt med Nadinas äldre syster Edina. Nadina undersöktes vid ögonkliniken vid Massachusett`s General Hospital samt vid Perkin`s Institute for the Blind vid Boston Children`s Hospital.

Efter noggranna undersökningar konstaterade samtliga ögonspecialister att det inte går att operera Nadinas ögon och att det inte heller går att förhindra att hon blir blind.*

De amerikanska läkarna erbjöd familjen Imamovic (Nadina) vård i USA men inga utfästelser gjordes om permanent uppehållstillstånd och socialt omhändertagande varvid man avstod från att utnyttja erbjudandet om vård.

Efter att ha återvänt till Bosnien åkte familjen, med systern Edina som språkrör, till Sverige och efter fem avslag på asylansökan åkte familjen helt överraskande till Tyskland i somras innan det femte avslaget hunnit överlämnas.

Nu skall det sjätte överklagandet behandlas av Utlänningsnämnden och i TV4 den 23 november satt systern Edina i studion och anklagade det svenska Migrationsverket för att Nadina kommer att bli blind. Tala om fräckhet! Familjen har sedan 1999 vetat om att Nadinas sjukdom inte kan åtgärdas med operation och att flickan obönhörligen kommer att bli blind.

Den vård Nadina behöver finns att tillgå i Bosnien. Det har svenska läkare tagit reda på. Om inte familjen hade rest världen runt för att få permanent uppehållstillstånd någon annanstans hade Nadina kunnat få den vården ett antal år i hemlandet.

SKRIV ELLER RING TILL
Integrationsverket, Box 633, 601 14 NORRKÖPING. Tel. 011-36 13 00
Utlänningsnämnden, Box 45102, 104 30 STOCKHOLM. " 08-728 46 00
ELLER
HÖR AV ER TILL ERA POLITIKER PÅ LOKAL- OCH RIKSNIVÅ!

Det som försiggår i "fallet Nadina" är inget annat är ren och skär utpressning på falska grunder. Hjälp till att sätta stopp för detta bedrägeri.

*Källa artikel i Portsmouth Herald av Jason Schreiber den 28 mars 1999.
Ifølge Dagens Nyheter søgte familien i alt 8 gange om opholdstilladelse i Sverige.