januar 29, 2007

Polygami

Med teknikkens fremskridt halter vore love bagefter.
Se på begrebet polygami! Forbud mod polygami i vor del af kulturverdenen skulle naturligvis beskytte kvinder og børn juridisk. Der skulle være orden i ægteskabet. Fader var den, der var gift med hustruen (pater est qvem nuptiæ denonstrant). Utroskab var en alvorlig forbrydelse, som i Chr. 5´s Danske Lov ikke bare krævede åbent skrifte i kirken, men også kunne straffes med fængsel i jern eller med spindehuset. Den velbeslåede kunne klare det med pengemidler.
Men verden ændredes og endte i kaotisk frigjorthed.

Gamle moralbegreber kastedes over bord efter sidste krig. Intet var helligt længre. Den såkaldte ”kulturelite” gik i spidsen, bakket op af massemedierne. Libertinere prædikede løsagtighed. Ansvar og respekt for andres og eget ægteskab og børn vejredes bort. Man diskuterede, om vielsesformularen ”- til døden skiller jer” skulle ændres. Den viktorianske tids lumre psyke i herreværelserne godtoges i dagligstuen. Det vovede havde ikke længre et strøg af pikanteri. Det blev grovt og ucharmerende. Man væltede sig i gruppesex, hor og prostitution. Man beskyttede sig med præventiver og kastede uønskede undfangelser i skraldebøtten. Man indrettede ”bollerum” i børnehaverne, folkeskolelærere indførte pornohefter i dansktimerne, og børnebogsforlag prisbelønnede liderlige beskrivelser. Lokummernes tarvelige indskrifter blev hverdagssprog.

Med præventiver og fri abort blev den hele herlighed uvæsentlig. Det gjaldt sex mere end kærlighed. Med blodprøver og DNA-test afgøres faderskabet. Giftermål blev intetsigende. Ægtepagten muligvis indgået længe efter brylluppet – for børnenes skyld. Dine, mine og vore børn.

Under disse opløste samfundsforhold er det meningsløst at tale om ”bigami” eller ”polygami”. En mand med flere elskerinder eller en kvinde med flere elskere lever jo i et uforpligtende polygami.

”Død over familien” erklærede Sveriges tidligere kommunistleder, Gudrun Schyman. En afdeling af Svensk socialdemokratisk ungdom har foreslået at lovliggøre polygami, mens et dansk ugeblad har skrevet om en ”gammeldansk” kvinde, som blev tredje eller fjerde kone til en neger. Når hun tog med manden til Afrika, delte hun vilkår med sine medhustruer ved landbrugsarbejdet.

Sidste skud på giftermålsdebatten er forvrøvlet snak om ægteskab mellem homosexuelle. Det har ikke meget med ægteskab at gøre, men er en juridisk sikring af boligret, arv og lignende, som man nok kan unde dem. Men kalde det ”ægteskab” eller ”vielse” er en ordforvrængning og begrebsforvirring.

Det ender vel med, at teknikken gør det muligt for mænd at få indplanteret en livmoder, så de kan befrugtes.....