december 17, 2015

Krænkende Ord

Ang. debatten i Berlingeren 14/12 og 15/12

http://www.b.dk/kultur/museum-fjerner-fornaermende-udtryk

http://www.b.dk/kultur/neger-og-hottentot-kan-ogsaa-blive-udslettet-i-danmark


Hvad er det dog for en galskab, man nu igen er i gang med? Afskaffe ord, som "kan krænke"? "Krænkelser" kan hverken måles, vejes eller bevises, men kan bruges som politisk og økonomisk pression.
Er det ikke underligt, at vi her i en ualmindelig hård og rå tid med attentater og terrorisme skal beskæftige os med folk, der angiveligt er så sarte, at de ikke kan tåle at læse bøger om fremmede lande eller om historiske hændelser. Jeg ved ikke, om der måske allerede er udgivet lister eller ordbøger med specielle krænkende ord. Men i Bent Blüdnikows artikel nævnes der følgende:
"neger, negerboller, hottentot, eskimo, dværg , Afrika-land"

Ved at remse dem op som "krænkende" bliver de netop gjort krænkende ved at blive accepteret som "krænkende". Jeg kan ikke med min bedste vilje se noget "krænkende" i dem, men de nævnte ord og NB mange, mange flere kan gøres krænkende ved tonefald eller ved kropssprog med himmelvendte øjne eller tungen ud af halsen o.l.

Desuden kommer det også an på hvem, der siger ordet, og til hvem, det bliver sagt. Hvad med ordet "jøde"? Nogen vil være stolt over at være en af det udvalgte folk (eller det dygtige folk), mens en araber måske vil føle sig krænket. I vor tid hvor teknik og fysik har gjort store landvindinger har ordet dværg (=nano) fundet vej ind i teknikkens ordforråd.

Men der er også et andet aspekt på dette forvirrede emne:

Man kan ikke lave om på de mennesker, der levede før os, og på deres tanker og udtryk. Det vilde være falsk at lægge dem ting i munden, som de hverken har sagt eller tænkt. Anakronismer kan være spøgefulde, men er ikke reelle. Eller en slags omvendt copyright: hvor man skal holde sig til det, der er sagt. Har Astrid Lindgren skrevet, at Pippi Langstrømpe siger, at hendes far er negerkonge i Sydhavet, så er han det! Ellers er det forfalskning af eventyret.