december 15, 2015

Island


Jihad mod Sagaøen.

Mikael Jalving har været på Island for at se, om det vilde være en god idè at flygte dertil.
`Men landet er ramt af "godhed", skriver han. En face-book-gruppe har trommet 18.000 medlemmer sammen (af en befolkning på 300.000), som kræver flere flygtninge fra muslimske områder, og det skal gå med en Angela Merkel - fart!

Historiekundskab synes at være et helt ukendt begreb i de fleste lande i Vesteuropa. Er der noget folkeminde tilbage på Island?? Hvordan de indfangedes af muslimske pirater og solgtes som slaver i Nordafrika. Hele landsbyer tømdes for beboere.

Samme Jihad nu som dengang. Eller går terroren sporløst forbi som et flimmer på TV-skærmen?
Slør, hædersmord, røveri og voldtægter, sådan ser deres kultur ud. Men "velkomstkulturen" synes aldrig at tage slut. Selvom det som i Islands tilfælde koster landet 200.000 kr. per flygtning og år. Den 1000-årige historie da nordmænd og danskere fandt fristed på Island bliver tydeligt nok ikke gentaget`.


Kilde: Every kinda people 13.12.2015


Spydpigens kommentar:
Hvordan skal man kunne vente sig almen historiekundskab i Vesteuropas befolkninger, når man udryddede sådan undervisning i skolen for fyrretyve år siden som en følge af den kommunistiske påvirkning  under "Den kolde Krig"?

Men man kan i Jørgen J. Grimstrups roman "Laurids" (udkom 2009) læse om hvordan muslimske pirater fra Nordafrika drev strandhugst langs alle europeiske kyster på Christian 4.s tid helt op til Island  Det gjaldt ikke bare at plyndre for værdigenstande men også at skaffe friske varer til de arabiske og tyrkiske slavemarkeder. Nu kan vi uden større besvær finde passende illustrationer til romanen på internettet, for islams "kultur" er uforanderlig i sin råhed.

Den store Hallgrimskirke i Reykjavik er opkaldt efter præsten Hallgrimur Peturssson. Han giftede sig med en af de slaver, der var blevet bortført fra Vestmannaøerne, men var så heldig at blive løskøbt af Danmark. Der hænger et lillle gammelt billede af Hallgrimur i kirken.

Eller gør der måske ikke det længere? Når Island nu har modtaget den "fredelige religion" med åbne arme?