december 16, 2015

Hvornår blev islams overtagelse af dansk territorium besluttet? I 1978 ?

Endelig en politiker, der er vågen, men desværre kun har lokal magt.

Vågn dog op, siger jeg bare!
Af Latifa Ljørring, byrådsmedlem i Greve (V) 
16. december 2015, 17:00

Vi er altså ude i en de facto afskaffelse af Danmark som nation, hvor det danske folk, der har udviklet og defineret sig gennem tusinder af år, vil blive kastet på tidens mødding 
Nu har vi til hudløshed hørt, at vi er rige og derfor kan rumme og huse flere flygtninge. At vi skal undlade yderligere stramninger af asylpolitikken, fordi det ikke nytter. Vi har til hudløshed hørt, at det kun er de få ekstreme muslimer, der ødelægger det for de mange.
Men hvor langt skal vi ud, før det står klart for magthaverne, at Europa er på vej mod helvedes forgård på grund af en massiv, ikke-vestlig indvandring? Hvor meget mere dokumentation skal der på bordet, før det bliver bredt anerkendt, at den fortsatte ikke-vestlige indvandring, især af muslimer, er særdeles problematisk for vores samfund?
Jeg kan godt se det triste i, at de få ødelægger det for de mange. Men sandheden er, at der kommer flere og flere til Danmark, der ikke har den fredelige og fordragelige udlægning af islam med sig i bagagen. Så de radikale muslimer er ikke længere få, men snarere mange! Alligevel insisterer visse politikere og meningsdannere fortsat på at kalde dem få. Hvorfor?
Læs også: Indvandringens konsekvenser
Vågn dog op, siger jeg bare! Se nu realiteterne i øjnene og støt op om vores integrationsministers stramninger, der er yderst nødvendige, hvis vi skal værne om vores værdier, traditioner, love og normer. For fremtidens Danmark er vores valg, og det valg skal træffes nu.
Jeg har sagt det før, men jeg gentager gerne det vigtige budskab: Vi er altså ude i en de facto afskaffelse af Danmark som nation, hvor det danske folk, der har udviklet og defineret sig gennem tusinder af år, vil blive kastet på tidens mødding. Der er ingen formildende måde at beskrive scenariet på, hvor etniske danskere efter gennemførelsen af »vi tager flere flygtninge«-missionen vil kunne ende med at være en minoritet i eget land. Og det vil næppe stoppe ved de tusinder, men snarere ved millionerne, da demografisk momentum (store forskelle i fødselsrater), familiesammenføringer og utidssvarende lovgivning vil resultere i danskernes minoritetsstatus allerede om få årtier.
Vi er simpelthen ude i en systematisk befolkningsudskiftning, der ikke er set magen til i Danmarks historie. Det vælter ind over grænsen med flygtninge i et antal, der er utroligt svært at håndtere. Danmark er ganske enkelt ved at drukne i en grænseløs verden.
Alligevel hævder adskillige naive politikere og humanistiske romantikere – ingen navne nævnt – fortsat, at Danmarks flygtningeproblem ikke er stort. De vil gerne redde hele verden på samfundets fælles regning og huse alverdens flygtninge her i Danmark. Så de vedbliver med at undre sig over den danske flygtningedebat og den europæiske indvandringspolitik, der rammer flygtninge. De hverken kan eller vil forstå, at flygtninge har alt, alt for let ved at komme ind i Europa, og at det snart kan gå hen og få ganske alvorlige konsekvenser ikke blot for Danmark, men for hele den europæiske kultur.
Det er fint, at vi tager imod de flygtninge, der har reelt brug for det, og som kan og ønsker at blive integreret. Men når tusindvis af såkaldte »migranter«/flygtninge vandrer ulovligt ind i forskellige europæiske lande hver eneste dag, giver det uvægerligt problemer, som hurtigt kan blive svære at håndtere på værdig vis. Det kan vi ikke komme udenom, om vi så lukker grænserne eller ej – medmindre vi gør op med konventionerne.
Læs også: Indvandring – gevinst eller byrde?
Som lokalpolitiker er jeg meget bekymret for integrationens problematik: Jo flere der kommer, desto sværere er det at få dem til at forstå og indrette sig efter vores værdier, normer og love. Så jeg er bekymret for, at mængden af flygtninge og migranter vil blive en hæmsko for det frie, velstående og trygge samfund, som vi måtte ønske os for fremtiden.
Hvad skal vi stille op?
Vi narrer os selv, hvis vi tror, at de mennesker, der havner her, rejser frivilligt hjem igen efter krigens afslutning – for det gør de ikke! De fleste af dem har betalt en formue for at komme herop og få del i vores velstand og langt bedre levestandard. Så når de først er her, vil de blive.
Samtidig står vi i en situation, hvor det ikke længere er nok med en skolebænk og måske lidt virksomhedspraktik. Det er på tide, at flygtninge må og skal ud i nyttejob med betaling efter kompetencer. Når nu nogle af vores egne arbejdsløse må og skal påtage sig den slags arbejde, hvorfor skal flygtninge så ikke pålægges det samme, mens de venter på deres sagsbehandling – om ikke andet så for, at de kan spare op til hjemsendelsen, når der atter er fred i hjemlandet.
Jeg er godt klar over, at nyttejob og arbejde med betaling under den nuværende mindsteløn altid møder massiv modstand hos partierne på venstrefløjen og giver anledning til dybe panderynker i fagbevægelsen! Men jeg ved af egen erfaring, hvor afgørende det er at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi er bare nødt til at erkende nødvendigheden af at gøre det. Vi står over for kæmpe udfordringer, som kræver, at vi vender vores tankegang 180 grader her i Danmark, mens der arbejdes målrettet på en løsning i nærområderne.

Mange har en mening om det, der foregår i Syrien. Selvom det er svært og indviklet, vil jeg ikke tøve med at komme med mit bud på, hvad løsningen kunne være:
– Fjern årsagerne: En alliance med de arabiske lande, der gerne ser Assad fjernet, for han skal væk, og en fredelig aftale med Putin (hvis vi kan) om, at han tager sig af IS
– Afholdelse af en konferencedonation, hvor EU, USA og de rige arabiske lande forpligter sig til at bidrage med at genopbygge Syrien
– Og sidst, men ikke mindst tvangshjemsendelsen af samtlige flygtninge, så de kan være med til at bygge deres land op igen!
Læs også: »Hvis den aktuelle indvandring fortsætter, vil velfærdsstaten temmelig hurtigt bryde sammen«
Derudover må vi straks tage fat på det tabu, som ingen af EUs regeringer endnu har vovet sig ud i: Nemlig en hasterevision af de fuldstændig utidssvarende konventioner, der giver en del uberettigede mennesker retskrav på at få asyl eller at undgå hjemsendelse efter grov kriminalitet og talrige domme! Og det på trods af, at vi ikke kan rumme dem, og de således underminerer vores love, regler og velfærdssystemer såvel som vores værdier.

Jeg er klar over, at alt dette er lettere sagt end gjort. Men det er på høje tid at stoppe den ineffektive symptombehandling og i stedet fjerne årsagen. At trække den længere vil kun skabe øget kaos. Tænk over det, kære magthavere, og gør noget ved det voksende flygtningeproblem, før klokken er slået i slag for vores velkendte og værdsatte fædreland!