februar 15, 2015

Ulv i fåreklæder


For at modvirke islamiske normer vil svensk-iraneren Devin Rexvid modvirke kristne normer og hyldes derfor af akademikere, som jo ofte har vist, at de ikke har nogen forbindelse med virkeligheden! Det lyder glimrende, at staten skal blive sekulær helt igennem, men det fungerer bare ikke.  Kristendommen skulde nok bakke, men den agressive  islam vilde blive ved at være der. Det er lige ved, at man mistænker, at Rexvid har en skjult dagsorden.
Skoleafslutningen i kirken bryder han sig ikke om. Og kristne jordmødres krav om samvittighedsfrihed til at nægte abort, bryder han sig heller ikke om. Han indbilder sig, at hvis ikke de tvinges til at udføre aborter, så kan man ikke tvinge muslimske piger til at kvitte tørklædet. Tror han, at islamister synes bedre om islamkritik hvis den hyldes ind i bizarre sammennligninger?

Snakken om, at den svenske stat er "Poly-amorøs"  i sit forhold til religioner er bare et tågeslør. Ganske vist anerkender staten i religionfrihedens navn mange af islams forbrydelser. Men sig i så fald om du vil have en islamfri stat eller om det er kristendommen, du irriterer dig på.

Rexvid kan svensk, men forstår ikke vor kristne mentalitet. I universitetsbyen Umeå, hvor han arbejder, er det vel nærmest et plus. Men vor sekulære moral bygger på kristendom, "giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er", som Jesus sagde. Det sidste er ikke det mindst vigtige. Skyl ikke Jesusbarnet ud med badevandet. Tror Rexvid virkelig for alvor at muslimerne vilde holde op med deres jihad og kvindeundertrykkelse, hvis man fjernede de kristne helligdage, som han foreslår?

Jeg kender ingen iranere, så jeg burde ikke spekulere på det. Der findes nok alle slags. Men det er synd, når deres afsky for islam smitter af på kristendommen. For mange år siden traf jeg en, som sagde, at når ayatollorna tog magten, så åbnedes himmelens porte og vi fik Allahs møg i hovedet
Jeg vilde ønske, at det vilde gå op for dem, at Allah ikke er den samme som Bibelens gud. For at tage magten fra den radikale islam, må der i stedet for tilbydes  noget åndeligt tilfredsstillende.

A. Knude i Skåne