februar 27, 2015

Enden på folkestyret?


Bliver det stille statskup enden på folkestyret?
Lars Bern: Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret? 26 februari 2015

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan de politiske partier i Sverige gradvist er blevet ændret fra folkebevægelser til exclusive erhvervsforeninger for den nye politiske erhvervsklasse. Denne klasse består af karrierefolk som stort set mangler erhvervserfaringer og nogen særlig uddannelse. Journalisten Anders Isacsson døbte dem engang meget rigtigt til den politiske adelsklasse, der ligesom den gamle adel skaffede sig toppositioner i samfundet uden andre meriter end sin klassetilhørighed.
I løbet af halvtreds år har partierne gjort sig af med næsten alle sine medlemmer og virksomheden er gået over fra medlemsafgifter til at finansieres med skattepenge. Konsekvensen af denne udvikling er, at den tidligere folkeligt forankrede idèdebat som formede partipolitiken er forstummet. De partiaktive ser mest politiken som en enkel karrierevej til fede skattefinansierede magtpositioner. I dette miljø gælder det at minimere de risici som kunde opstå, hvis man tillod almindelige mennesker at påvirke politiken. De politiske adelsmænds fællesinteresser i at overvåge hen over partigrænserne er nu stærkere end folkets interesser.

Resultatet af denne udvikling er at politikerklassen dermed har formet, hvad de kalder det demokratiske værdigrundlag. Lad jer ikke forlede af navnet. Det har intet med demokrati at gøre. Det handler i stedet for om at begrænse det politiske spillebrædt til risikofri politik, som de her magthavere har egen interesse i, og at fortie andre meninger end dem, som slippes frem i den såkaldte meningskorridor. Debatten mellem partierne handler ikke længere om idèer, hvordan samfundet bedst skal formes. Den begrænses trinvis til en stadig tyndere facade, hvor man byder nogle få procenter op og ned for at give det skin af forskellige standpunkter. I visse spørgsmål gør man ikke engang det. Dèr forties alle afvigende meninger.

Skabelsen af en for den politiske adel fælles politisk doktrin er nået til helt at diktere det politiske liv. Folkets mulighed for at øve indflydelse på politiken er smeltet sammen, og demokratiet dør. Denne ulykkelige udvikling er et resultat af en omhyggelig valgt politisk strategi fra politikerklassens side.


Kilde: http://antropocene.se/2015/february/blir-den-tysta-statskuppen-slutet-for-folkstyret.html

Lars Berns profilbild
Utbildning: Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysik, disputerat i kemisk reaktionsteknik på en avhandling om matematisk modellering av hydrering av vegetabiliska oljor. Yrkeserfarenhet: Volvo utveckling av teknik rörande alternativa drivmedel, VD Svensk Metanolutveckling, VD AB ÅF och samtidigt under fyra år VD för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL. VD för konglomeratet Incentive (senare Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Intresseområden: Vetenskap inom fysik, miljö och medicin. Ledamot: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och under några år Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté och Etikkollegiet. Tidigare uppdrag: Ordf och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer. Ordf Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf Cancerfonden. Böcker: Uthålligt Ledarskap (Ekerlid 1993) Strategi för Naturlig Tillväxt (Ekerlid, som blev årets Marknadsföringsbok 96) Strategy for Sustainable Growth (utgiven tills med IVL 1998) Humankapitalisten (Ekerlid 2002) Svart Snö (Kalla Kulor 2006) En gudomlig skapelse? (Fri Tanke 2008) Homo Eco (Recito 2010) Ihop med Maggie Thauersköld Chill-out (Kalla Kulor 2009). Antropocen (Recito 2013). Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid 2014)

Spydpigens kommentar:

Stop politiker-ævl ! Infør examen for politikere ! 
Søg intelligens!