februar 02, 2015

Se, hvad man fortier!

"Junge Freiheit"-brochure om "Udlændinge-kriminalitet"

Det konservative ugetidsskrift "Junge Freiheit" (Ung Frihed) udgav sidste sommer en brochure "Kriminaliteten exploderer - Hvad der forties for Dem med mange fakta." Oplaget beløber sig til 800.000 styk og kan nu som før fås tilsendt gratis. Specielt for Hamborg blev dette gjort aktuelt med exempler hentet
fra Hansestaden. Også dette kan fås gratis til uddeling. Vi offentliggør  hvert af temaerne i brochuren som en særlig artikel.

I dag: Det store tabu: udlændingekriminalitet og tyskerhad.