februar 08, 2015

TORSDAG DEN 20. NOVEMBER 2014


Islam benytter kristen katedral til propaganda

Islam kommer til National Katedral  

DIANA WEST                                                                                       

           
Der er adskillige måder at se på the National Cathedral's beslutning om at være vært for de islamiske fredagsbønner i denne uge.
 
National Cathedral  - udpeget af Washington til "National House of Prayer." 

For det første kendsgerningerne: Gudstjenesten er udtænkt af Rev. Canon Gina Campbell, den Episkopale Katedrals leder af liturgien, og af Sydafrikas ambassadør Ebrahim Rasool, en muslim, der holder en prædiken. De eneste inviterede gæster omfatter Masjid Muhammad fra The Nation's Mosque, repræsentanter for All Dulles Area Muslim Society (ADAMS), Council on American-Islamic Relations (CAIR), Islamic Society of North America (ISNA) og Muslim Public Affairs Council (MPAC).

Det er noget af nogle navne hvis man ‘leger’ “Få øje på Det Muslimske Broderskab” som hobby. Det er ikke de professionelles tilgang. Da han blev udspurgt af the Daily Caller havde katedralens talsmand Craig Stapert for eksempel ingen anelse om at to af de inviterede grupper var ikke dømte med-konspiratorer i retssagen mod Holy Land Foundation der finansierer Hamas.

Det er ikke svært for læseren af udpege de ikke-dømte med-konspiratorer på katedralens gæsteliste ISNA og CAIR -- sådan!). En cigar til alle der kender navnet på den mand der både er præsident for ISNA og ordførende direktør for ADAMS- Mohamed Magid. Og hvilke grupper ligger så øverst på “listen over organisationer og organisationer hos vore venner” i dokumentet over Det Muslimske Broderskab der forklarer “Civilisations-Jihadist Processen” der foregår i USA?

Endnu et spor? U.S. Regeringen gik ind i dette “Forklarende Memorandum” som bevis for 2009 retssagen. Det forklarer at organisationens hemmelige “arbejde i Amerika er en form for stor jihad med det formål at eliminere og ødelægge Vestens civilisation indefra og ‘sabotere’ dets elendige hus ved (vesterlændinges) medvirken og ved de troendes medvirken således at det helt fjernes og Allahs religion har sejret over alle andre religioner.” Svaret? Selvfølgelig ISNA.

Når vi nu har nævnt Det Muslimske Broderskab så følger her et bonus spørgsmål: Hvor drog den første delegation fra Egyptens Det Muslimske Broderskab der besøgte U.S. direkte til fra lufthavnen? Til Sydafrikas Ebrahim Rasool’s bopæl fortæller det sydafrikanske nyhedssite City Press.

Konservative der bemærker forbindelsen mellem Det Muslimske Broderskab og Hamas til katedralen døbte hurtigt bønnegudstjenesten “Islamistisk,” som de definerer som en radikal gren adskilt fra opfattelsen af Islam i de førende medier og som “islamistens” troskab til Sharia.

Er dette korrekt? Ikke ifølge en række meningsundersøgelser der viser af solide flertal af de muslimske befolkninger i den islamiske verden (Pew) og i Europa (Gustav Stresemann Foundation) ønsker at leve under Sharia. Selv i USA (Wenzel Strategies), ønsker 39% af muslimerne af blive dømt af en Sharia domstol, mens en ud af otte mener at krænkelse af Islam burde straffes med døden (9% tog ikke beslutning).

Samtidig mener Episcopal Church, ganske forblindet, at katedralens islamiske gudstjeneste “demonstrerer en værdsættelse af hinandens tradition for bøn.”

Faktisk er det forbudt ifølge islamisk lov for muslimer at ære Kristendommen og Judaismen som den ære Den Episkopale Kirke viser over for Islam. Faktisk annullerer islamisk lov som “krænkende” Kristendommen og Judaismen som “førhen åbenbarede religioner der var valide i deres egne æra,” men nu ikke længere - ikke efter Islams komme i det 7. århundrede.

Ovennævnte citerer jeg fra "Reliance of the Traveller," den autoritative Sunni lovbog, der i forklaringen af islams “fuldstændiggørelse” (side 846) vurderer, at det er “vantro (kufr) at mene at de tilbageværende kulter der nu har navne af tidligere valide religioner, så som ‘Kristendom’ eller ‘Judaismen’ skulle være acceptable for Allah” post Muhammad. (“Vantro,” er samtidig en frafaldshandling fra islam og straffes med døden). Det må være klart at ingen hengiven muslim kan vise “værdsættelse” af “traditionen for bøn” hos en “tilbageværende kult.” Sharia tekstbogen er ganske definitiv om dette punkt ved at føje til: “Dette er en sag hvor der ikke kan være nogen uenighed blandt islams lærde.”

Ikke overraskende derfor at Ebrahim Rasool udtalelse ved bønne gudstjenesten ikke tilbyder noget den anden vej. I stedet betoner han behovet for at “omfavne vor menneskehed og omfavne troen” -- ikke “vore trosretninger.”

Som sædvanlig er den islamiske “håndsrækning” en vej, ikke på den økumeniske sti.

Hvordan skulle det dog også kunne være anderledes ifølge Islams egne læresætninger? Islam eksperten Andrew Bostom bemærker at de Koran bønner som muslimer reciterer dagligt og især om fredagen “omfatter, prominente Kuran Suras (kapitler) 1,87,88.” Sura 1 vers 7 bemærker han gentages op til 17 gange om dagen af nidkære muslimer. Den beder Allah vejlede muslimerne så de kan holde sig “på den lige vej, den vej for dem som du har velsignet, ikke de som har påkaldt sig (din) vrede ejheller de vildledte.” Gruppen der har påkaldt sig “vrede” er jøderne, de “vildledte” er de kristne. 

Dette er ikke lige præcis en “tradition for bøn” der opmuntrer til den “værdsættelse” de episkopale uden tvivl forventer.

Det bliver værre endnu - i det mindste for jøder og kristne. Typisk følger fredagens “Jum’ah” bønner Muhammads eget eksempel, herunder Sura 87 og 88, forklarer Bostom. Disse vers er næsten til overflod om helvedets ild, og ydmygelse af kristne og jøder ifølge autoritative kommentatorer om Koranen.

De fleste konservative, vil se på denne begivenhed i katedralen som en milesten for “islamismen” -- som om organisationer med forbindelse til Det Muslimske Broderskab og deres aktiviteter kun har lidt at gøre med Islam.

Giver det mening? Ikke når den anti-kristendommen, anti-judaismen lov der tages under overvejelse i sig selv er islamisk -- ligeså gennemført islamiske som selve bønnerne. Og ikke når Sharia er selve lovgrundlaget for Islam.                    
                           
Diana West is a journalist and columnist whose writing appears in several high profile outlets. She also has a website: DianaWest.net.

http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/islam-comes-to-the-national-cathedral#ixzz3JWpp5nyM