februar 10, 2015

Omstyrtelse af det danske samfund

Vendsyssel Tidende 19-1-1975:

En indvandring, som udhuler danskheden

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand*. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”

*) Johan Nielsen (S), Færøerne  = pastor Johan Nielsen

Læs videre:
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Nis/14b685cf0e31a728?compose=new

Dengang ovenstående samtale fandt sted var man ikke bare midt i den kolde krigs kamp "med andre våben" (kommunismens propaganda, demoralisering og nedbrydning) men også med langvarige forhandlinger med araberne om olieleveringer til Europas industrier, De løfter som "Fællesmarkedet" (=EU) blev afpresset (?) af araberne imod  sikre olieleverancer var horrible. EU-politikerne kastede så at sige den vestlige kultur i grams og overgav sig til arabisk kultur, d,v,s, til islam. Aftalen, den såkaldte "Europeisk-arabiske Dialog i Damaskus" blev fra Danmarks side underskrevet af Anker Jørgensen 1978. Betingelserne og aftalerne omtaltes så godt som ikke i medierne. EU's befolkningerne skulde så vidt muligt holdes i uvidenhed.

Men da ovenstående artikel fra Vendsyssel Tidende 25 år senere - i juni 2000 - blev genoptrykt i tidsskriftet fra Rolf Slot Henriksens forening "Dansk Kultur", havde man så småt fået syn for sagn og begyndte at ane katastrofens omfang. De næste 15 år skulde bekræfte anelserne.

Det lidt, der sivede ud om "Dialogen i Damaskus" og senere aftaler og traktater var pakket smukt ind og accepteredes af de enkelte landes politikere, hvad enten det skyldtes overfladisk naivitet eller total uvidenhed om det "fredselskende" islam. De mange moskèer, kulturcentre, undervisning, foredrag, møder, dialoger etc. etc. - en endeløs tsunami af "arabisk kultur", hele den omfattende islamisering, der skyllede og stadig skyller ind over Europa, skyldes EU-aftalerne fra Damaskus 1978. Islamiseringen er aftalt af EU. Det er EU-politik.

Hvad siger de europeiske  befolkninger?

Hvem styrer og kontrollerer EU ?