februar 23, 2015

Nu skal vi  allesammen blive pk !

Folkemøder skal ændre danskernes syn på flygtninge, hedder det. Man begynder uheldigvis henvendelsen med en stor hyklerisk fed ordmanipulation: her er ikke generelt tale om flygtninge, for de udgør bare en lille beskeden del af invasionsmassen. Flygtninge, sande flygtninge har danskerne hjerte for.

Lige siden den kommunistiske venstrefløj af socialdemokratiet krammede ud med et helt nyt partiprogram for socialdemokratiet - år 1969 - har man villet vende op og ned på alt muligt. Psykolog Eggert Petersen formulerede "Trivselsprogrammet". Vi skulde bare trives og have en fast borgerløn og mene det samme. Familien skulde laves om gennem "organiseret uddannelse til opdragere - og til at være ægtefælle", og der skulde være "holdningskurser for lærerkollegiet" på skolen. Fagre nye verden. 

Selvom man ihærdigt har holdningsbearbejdet befolkningen igennem masseemedierne i små halvtredsindstyve år er det stadig "ikke lykkedes politikerne at få lavet en kontrakt med befolkningen" og "få dem mere med på vognen". Tvært imod er der nu nogle, der er begyndt at råbe: "Vi er Folket. Vi er Folket", og en undersøgelse viser, at modviljen mod politikerdiktater om åben gæstevenlighed mod fremmede, tiggere, kriminelle etc. er i Danmrk steget fra 67 % i 2001 til 77 %.

"Hvad der ligger bag danskernes holdning, kan være svært at sige", fortæller lektor Lise Paulsen Galal fra Interkulturelle studier på (det røde) Roskilde Universitet. Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, bakker op: Det er ikke lykkedes politikerne at få lavet en kontrakt med befolkningen om, at integration er et projekt, som man er fælles om, og som man kan være tryg ved.
Mon ikke det skyldes rød politikerlede og al den røde propaganda
Hvad man konkret skulle have gjort anderledes for at få befolkningen mere med på vognen, har forskningschefen ingen holdning til. Man skulde nok have holdt sig til mere ærlig snak og ikke så mange fortielser 
 Rockwood fonden har et godt navn for al sin godgørenhed indenfor videnskab m.m., og det er de færreste mennesker, der gør sig klart at Rockefellerfamilie står bag Bilderbergforetagendets hemmelighedskræmmeri og med sine enorme formuer kan styre verdenspolitikken med kriser og krige, som den vil, og nå frem til dens mål, en nye verdensorden, en een verden, der styres af jordens storfinansmænd.

"None dare call it conspiracy"