februar 02, 2015

Gåtur med 2 hunde og 25 muslimske piger

Som vi sikkert alle ved, tåler muslimer ikke at se en hund. Muslimske taxichauffører undlader gerne at køre for blinde med førerhund. Her er lidt om hundeangsten

En Thomas Lifson skriver fra USA (fra bloggen Synopsis 1.2.2015) - her forkortet genfortalt: 

Jeg blev først hundeejer sent, men snart glødende hundeelsker på grund af deres hengivne trofasthed, den uhæmmede begejstring de viser når jeg kommer hjem - selvom jeg blot har været borte ganske kort tid - og deres inderlige beslutning om at passe på hjemmet, vor familie og mig mod enhver ubehagelighed.
Forleden mødte jeg en gruppe på cirka 25 unge muslimske kvinder fra Malaysia, som skulde samme vej som jeg. Nogle af pigerne kikkede på hundene. “Nej, hvor sød!” og “Se der!” sagde de rent sontant. Men da den ene af mine hunde løb over til en at pigerne i håb om at blive nusset og beundret. trak hun sig i rædsel tilbage!

Naturligvis. Muhammad kunne ikke lide hunde. Hadith og andre kilder fortæller om hans afsky for deres “snavs” og blot det at en hund går foran en muslim der beder, annullerer den virkning hans bønner kunde have. Muhammad gik endog ind for at slå dem ihjel, hvilket nævnes i mange exempler.

Fra Bukhari Bindl. 4, #540
Som det er blevet berettet 'Abdullah bin 'Umar: Allah's Apostel befalede at hundene skulle dræbes.
Fra Abu Dawud #2839
Abd Allah B. Mughaffal beretter, at Allahs apostel siger: Var hunde ikke en art i skaberværket skulle jeg befale at de alle blev dræbt, men slå i hvert fald enhver helt sort hund ihjel.
Hadith's note for #2839 siger, "Profeten befalede ikke at alle hunde skulle slås ihjel, for nogle af dem skal oplæres til jagt og som vagter. Han befalede at slå de sorte ihjel. De kunne være mere uregerlige.
Fra Muslim #3814
Ibn Mughaffal fortalte: Allahs budbringer befalede at hunde skulle slås ihjel og sagde derpå, “hvad er problemet med dem? (Medinas indbyggere? Hvordan hunde er en plage for dem (borgerne i Medina) Der på tillod han at man kan holde hund til brug i jagt og (beskyttelse af dyreflokke) ... og til bevogtning af opdyrket land.
Fra Muslim #Number 055
Ibn Mughaffal berettede: Allahs budbringer befalede at hunde skulle slås ihjel og sagde derpå: Hvad med dem det vil sige andre hunde? Og de fik tilladelse (til at holde) hund til jagt og som dyreflokkens sikkerhed, og sagde: Når hunden slikker redskaberne vask dem da syv gange, og skrub dem med sand den ottende gang.
Fra Muslim #3813
Abu Zubair hørte Jabir Abdullah sige: Allah's budbringer befalede os at dræbe hunde og vi udførte hans befaling så grundigt at vi også slog den hund ihjel, der fulgtes med en kvinde i ørkenen. Derpå forbød Allahs profet at slå dem ihjel. Han sagde: “Det er Jeres pligt at slå den helt sorte (hund) med to pletter (ved øjnene) ihjel for den er en djævel.
Ingen af de kilder jeg fandt i min hurtige søgning om emnet nævnte det, som for mig forekommer at være endnu en grund til at Muhammad ikke kunde lide hunde: Han havde været karavanerøver og hunde havde altid (og det er de stadig) været på vagt mod tyve.

Kvinderne og jeg skulde samme vej
Under vandreturen sagde nogle af pigerne ganske pæne ting om hundene, men flertallet var tavse og holdt sig på afstand. Da vi kom til deres destination, var der flere, der råbte, farvel til mine hunde.
Jeg synes godt nok det er en skam, at en sådan grundlæggende menneskelig følelse som kærlighed til et kært husdyr er forbudt i en større religion. Jeg spekulerer på om nogen af pigerne vil få problemer for at have vist, at de godt kunde lide de kære dyr?

http://www.americanthinker.com/blog/2015/01/did_you_hear_the_one_about_the_editor_two_dogs_and_25_muslim_girls.html