februar 06, 2015

Skolebøgerne skal revideres

Apropos Fridolin på den svenske blog Avpixlat:


Fyrtiotalisternas revolution - (så betecknar de det själva) - ledde till en markant ändring av skolans syfte. Medan den förut skulle vara kunskapsmeddelande (- i Sverige liksom i Danmark), skulle den nu vara hållningsuppfostrande, vilket man svart på vitt kan läsa i förslaget till nytt partiprogram för socialdemokratin i Danmark 1969 och i den påföljande nya skollagen i 1975.

Därmed blev skolan fördummande, vilket generellt kan spåras  i våra befolkningar, från allmogen till universitetskandidaterna och riksdagssittarna. Värst var det med historieundervisningen. "Den som känner förtiden, förstår bättre nutiden". Det  förklarar den politik som förs.

Nu har branschorganisationerna Svenska läromedel och Sveriges läromedelsförfattares förbund (SLFF) med hjälp av Dagens Nyheter och miljöutbildningsminister Fridolin upptäckt, att det omtalas färre kvinnor än män i historieböckerna. En otrolig och oanständig ojämlikhet. Ett sturt, sturt problem!! säger de. Men nu skall det rättas till. En vaken kvinna i läromedelsbranschen, Åsa Steholt, har till och med observerat, att de gamla läromedlen också innehåller "gamla könsroller"! 

Man får diskutera det, hålla möten och korrigera! Man får skriva om historien från början. Vad anser Gudrun Schyman? Om vi nu jämställer sidoantalet för omtalande av män med sidoantalet för omtalande av kvinnor, så blir arbetet inte så stort och dyrt för skatteborgarna.

Gertrud Galster