februar 22, 2015

Imod politisk styring af barnets opdragelse

Fra Familjekampanjen's Blog

FAMILJEKAMPANJEN –
FOR frihet i svensk familjepolitik. IMOD politisk styring af barnets opdragelse.

https://familjekampanjen.wordpress.com/2013/05/23/

In Sweden, the brainwashing starts early – not in school, but in day care. No fewer than 85% of Swedish children under age three are in municipal (or municipally administered) day care. This figure is probably the highest percentage in the world. It is, Sjunnesson notes, the kind of experiment in mass, government-controlled child-rearing that Plato envisioned in his Republic and that “was central in Orwell’s and Huxley’s dystopias.” If you’re a Swedish parent who doesn’t want your kid brought up to be a good little socialist soldier – well, good luck: you have few if any real alternatives. Parents who don’t put their kids in day care “are often suspect in the eyes of social authority.” As for home schooling, it’s forbidden under a 2010 law (the only such legislation in the EU aside from a German ban enacted in 1938 because “the Nazi party did not want anyone else to school the young”). In any event, the cause of home schooling hasn’t gained much traction among Swedes, who have been efficiently trained to view any expression of unease over state-run education as “deranged” and to accept the socialist proposition that children belong not to their parents but to the state.

I Sverige begynder hjernevasken tidligt - ikke i skolen, men i børnehaven. Ikke mindre end 85% af de svenske børn under tre år er i kommunal børnehave. Dette er sandsynligvis den højeste procent i verden. Det er som Sjunnesson skriver et masseexperiment, regeringskontrolleret børneopdræt som Platon forestillede sig i sin republik og som "var central i Orwells og Huxleys dystopi". Hvis du er en svensk forælder, som ikke ønsker dit barn opdraget til en lille god socialistsoldat - godt, held og lykke, så har du kun få om nogen muligheder. Forældre, som ikke sætter sine børn i børnehave, "bliver ofte mistænkt set med socialmyndighedens øjne". Hvad angår hjemmeundervisning er det forbudt i følge en lov fra 2010 (den eneste lovgivning i EU bortset fra en tysk lov vedtaget 1938, fordi nazistpartiet ikke ønskede nogen som helst andre til at skole børnene).
I hvert tilfælde har begrebet "hjemmeundervisning" ikke påvirket svenskerne meget. De er effektivt blevet vant til synspunktet, at statsstyret uddannelse er forkert, og at man bør acceptere den socialistiske opfattelse, at børn ikke tilhører forældrene men staten.

DAILY ARCHIVES: 23 MAJ 2013
Bruce Bawer