februar 28, 2014

Uforsonligt evindeligt hadKatedralen i Cordova, som muslimerne gennem de sidste snes år har gjort krav på som ”tabt ejendom”, skønt den allerede siden 1200-tallet har haft kristen gudstjeneste, skal efter ønske i en online-begæring bringes under statslig kontrol. På begæringsplatformen ”Change.org” tirsdag aften mente 91.000 mennesker, at den katolske kirke ikke længere skulde have opsigt med bygningen.

Med sine 23.000 kvadratmeter hører bygningen til de største daværende moskebygninger i verden. Den er bygget mellem 784 og 987 under emirerne og kalifferne af Cordoba. Da muslimerne besatte byen i 711, ødelagde de den tidligere antikke basikika ”Skt. Vincent martyr” for ”at kunne bygge en moskè”. Da Ferdinand 3. af Kastilien i 1236 erobrede byen tilbage fra maurerne, blev moskèen indviet til kristen kirke.
I de første århundreder nøjedes man med mindre ombygninger, men på 1500-tallet blev der foretaget større ændringer til højalteret.

Under slagordet ”Cordobas Katedral-moskè er alles arv” begyndte en gruppe historikere, jurister og journalister i slutningen af 2013 at fremføre en begæring om at stoppe et angiveligt ”juridisk, erhvervsmæssigt og symbolsk forbundunder kirken.
Med argumentet at bygningen for 30 år siden var blevet erklæret for verdenskulturarv af Unesco ikke bare af arkitektonisk betydning, men også som symbol på endrægtighed mellem de forskellige civilisationer og religioner.
Gruppen foreholder Cordobas Diøcese (= det katolske bispedømme), at de hemmeligt lader islamiske symboler fjerne fra katedralen. Endog betegnelsen ”moskè” er blevet strøget i den officielle brochyre. Hertil kommer die seneste stærkt forhøjede adgangspriser, til glæde for den katolske kirke.
Undertegnede bag begæringen kræver at både staten og Unesco skrider ind. Den andalusiske regionalregering kikker nu på ansøgningen ifølge medierne

For fire år siden havde en muslimsk ungdomsgruppe fra Østrig sørget for en højlydt protest i katedralen. De 118 mænd vilde sige en muslimsk bøn i kirken, hvad der explicit er forbudt. De blev af det private sikkerhedspersonale bedt om at undlade deres bøn. Det førte til, at vagtpersonalet blev truet, hvorfor politiet blev tilkaldt. Efter håndgemæng blev nogle pågrebet.

Muslimske organisationer har i årevis krævet, at katedralen også skal benyttes som moskè, men det afviser bispedømmet skarpt. ”Fælles brug fører ikke til fredeligt samliv” betones det. Det vilde kun skabe forvirring.
Kilde: Politically Incorrect 27.2.2014

Tyskkyndige kan finde mere om det årelange slagsmål på den tyske Politically Incorrect