februar 14, 2014

"Sove på tro og love"

I stedet for alle overfald og ulykker hellere lidt kulturhistorie i dag:

Valentins Dag ifølge Salmonsens lexikon:

Valentin var navn på flere helgener og en enkelt måneds tid på en pave, alle på et så tidligt tidspunkt, at de nærmest hører sagnverdenen til. To af dem led martyrdøden samme dag, den 14. februar, som derfor fik navn af Valentins dag.
Denne dag fik allerede i middelalderen en særlig betydning for unge mennesker i England og Skotland. På Valentins helligaften udtrak man ved lodtrækning et navn af modsat køn, som da blev ens ”Valentine”, eller man kunde i stedet for at trække navn tage den til Valentine, som man først mødte på selve helligdagen. Valentine-kæresteriet varede et år, og forholdet skulde være som ridderen til hans dame. I dag udveksler man kærestebrev og gaver.

Det minder om lignende folkelige traditioner i vore nordiske lande, f.eks. ved den danske Fastelavn: ”gadebasse” og ”gadelam” eller ”majgreve” og ”majgrevinde” samt den gamle skik som bibeholdtes længe i Sveriges mere tyndt befolkede områder: ”at sove på tro og love”, som efter sigende ikke mindst skulde give mulighed for unge at stifte bekendtskab dengang, da arbejdsdagen var meget lang og der desuden var langt imellem gårdene og uden praktisk forbindelse.