februar 21, 2014

Vaclav Klaus om EU

Tjekkerne er – ligesom Schweizerne – et frihedselskende folk, og præsident Vaclav Klaus ikke mindst (ligesom sin forgænger Vaclav Harvel). Vi husker, hvordan han stred imod EU's udemokratiske fremgangsmåde omkring Lissabontraktaten, hvor Irerne ikke straks faldt til patten, men måtte stemme om igen. Indtil det blev et JA. Den sidste af alle EU-staterne, som skulde underskrive Lissabontraktaten var Tjekkiet, hvis Senat stemte for traktaten med majoritet. Men
Præsident Vaclav Klaus slog sig i tøjret og vilde ikke skrive under, og alle holdt vejret. Han kom med mange argumenter og forklarede at EU ikke var bedre end kommunismen. Først efter
at have gennemstuderet alle muligheder for at undgå underskrift, gav han modvilligt efter for det hårde internationale pres, og satte sit navn under dokumentet. "We were entering the EU, not a federation in which we would become a meaningless province," sagde han

Nu bakker han Schweizernes synspunkt og valgresultat op i det schweiziske ugeblad, ”Schweizer Weltwoche” nr. 8/14, hvor han betegner EU som ”en postdemokratisk og postpolitisk zone” og skriver, at ””Europaisterne” handler uansvarligt, uliberalt og frihedsfjendtligt”


Kilde: Politically Incorrect 20.2.2014, som også henviser til Vaclav Klaus's tidligere indsats.