februar 06, 2014

Skal de kastreres?

I islam er sexomgang med børn helt ned til babystadiet accepteret og anses ikke som en grov og uanstændig forbrydelse, sådan som det officielt er tilfældet i den kristne verden.  Vil vort demoraliserede Europa give efter over for islams sextraditioner? I EU's Lissabontraktat blev den tidligere tekst om emnet ændret på en sådan måde, at man åbnede for muligheden at lovliggøre sex med småbørn.

Men nu læser jeg 6.2.2014 følgende på den tyske blog "Politically Incorrect":

I kampen mod pedofili griber Macedonien nu ind. Børnemisbrugere bør snarest kemisk kastreres. Børnemisbrugere må fremover regne med op til livslange fængselsstraffe og ved gentagelse af sådan forbrydelse bør der anvendes kemisk kastrering inden gerningsmanden frigives efter fængselsstraf. Den forbryder, som straks går med til kemisk kastration, kan derimod regne med kortere fængselsstraf. Børneværnsgrupper kritiserer loven som stadig værende for mild


Kilde: Politicalli Incorrect 6.2.2014.