februar 26, 2014

Protest i EU mod EU's diktatur

En protest under EU-mødet overdøvede debatten angående Schweiz og EU i Bryssel i formiddags.

"Stop EU-diktaturet imod Folket"
Under en tale af EU-socialkommissær Laszio Andor trådte det højrerettede italienske MEP Mario Borghezio ind i salen med en schweizerfane. Han skanderede højtlydt slagordene "Stop EU-diktaturet over Folkat", "Frihed for Folkene", "Evviva la libertà".   Lega-Nord-politikeren blev omgående bedt om at forlade salen, og det gjorde han da så efterhånden.Men de fleste MEP'er kritiserede folkeafstemning i Schweiz om begrænsningen af indvandringen og krævede Bern til forhandling.
Den græske EU-Rådsformand og vice udenrigsminister Dimitrios Kourkoulas, understregede ligesom Andor fri persontrafik over grænserne som en grundpille i Unionen, der ikke måtte røres. Kvoten for udlændinge, som Schweiz stræber efter, er ikke acceptabel.
Endvidere opfordrede han Schweiz til at underskrive Overenskomsten om fri persontrafik med det nye EU-land, Kroatien, "Schweiz kan ikke plukke rosiner"

Cirklens kvadratur
Andor sagde, at folkeafstemningen satte spørgsmålstegn ved den gensidige tillid mellem Schweiz og EU.  Kvoter vilde gå imod den fri trafik.
Det kan ikke koples fra de andre friheder. En pakke er en pakke. Man kan ikke få alt og danse med i to bryllupper. I hvert fald kan Schweiz ikke være med i den hidtidige form for studenterudvexlingsprogrammet "Erasmus+".

Men nedfrysningen af forhandlingerne er ikke nogen straf, men "en logisk følge", sagde Andor. Han håber, at Schweizerne kan løse Cirklens kvadratur på et år og at forholdet til EU vil være lige så venligt som før folkeafstemningen.

"EU vil ikke bøje sig"
Repræsentanten for det europæiske Folkeparti, Mairead Mc Guinness advarede Schweiz, at nogle foretagender netop nu efter folkeafstemningen planerede at trække deres firmaadresse ud af Schweiz. Også hun udtalte sig imod kvoter. Schweiz kunde "ikke forvente, at EU som partner vilde bøje sig".
Fri persontrafik er et fundamentalt element i vore overenskomster med Schweiz og et fundamentalt element i EU-unionen" ifølge Mc Guinness.  Kommissionen er enig om, at man ikke på dene ene side kan indskrænbke den fri persontrafik og på den anden side profitere af fri persontrafik og varetrafik.


"Schweiz må selv finde en løsning"
Lederen af socialdemokraterne i EU, Hannes Swoboda, betonede at det var umuligt at gå over til dagsordenen.
Schweiz viser sig i dag som et land, der "vil have vore penge, også fra skatteflugt, men vore arbejdstagere vil ikke acceptere dem".
"Sagen er enkel" sagde den grønne Daniel Cohn Bendit. "Schweizerne har al frihed til at stemme, som de har lyst., men de har også al frihed til at være ansvarlig for deres afstemning."  For ham var det derfor klart, at alle forhandlinger med Schweiz var afbrudt. Nu er det op til Schweiz at finde en løsning.

Bidrag til denne artikel:
EUroparat til Masseindvandrings.initiativet.
Det europeiske parlament i Strassburg talte om følgerne af masseindvandringsinitiativet.
I det europeiske parlament er der dog også røster, som hilser initiativet velkomment. Nogle endda i særdeles høj grad.

Kilde: SRF, Schweizisk Rundfunk
http://www.srf.ch/news/international/eklat-im-europaparlament-demonstration-mit-schweizer-flagge