februar 24, 2014

Hvem støtter zigøjnerne?

En af verdens rigeste mænd, George Soros, står bag idèen om fuld integration af zigøjnere.

Morten Messerschmidt, som med vågne øjne følger EU's politik, udsendte en pressemeddelelse for snart to år siden, nærmere sagt den 5. april 2011, hvor han afviste "EU-kommissionens plan om at bruge milliarder af kroner på at tvinge EUs medlemslande til at integrere romaer" som vilde være "et ufatteligt pengespild."
Zigøjnerproblemerne måtte de enkelt EU-lande selv afgøre. I Danmark havde man dårlige erfaringer.

En måneds tid før denne pressemeddelelse havde integrationsborgmester i København, Mee Allerslev holdt et møde den 3. marts 2011 angående integrationsprojekter for muslimer i Europas
storbyer.
Det fremgik - (ikke tydeligt på mødet) - men ved studier på internettet, at projektet var en del af verdensrigmanden George Soros billion-fonds-program "Open Society Foundation" (OSF*), og at projektet (uden at det blev nævnt) ikke bare drejede sig om muslimer, men også om zigøjnere m.fl.)

Lighed for alle i det multikulturelle Europa!


*) Open Society Foundations (OSF)
400 West 59th Street
New York, NY 10019, U.S.A.
Tel. 1-212-548-0600
Fax. 1-212-548-4600
This brochure highlights recent open society activities, including supporting public health reform, advocating for fair distribution of natural resource riches, and improving the lives of Roma, immigrants, Muslims, and the developmentally disabled.) 


Hvad angår rigmanden George Soros fremgår det af den megen omtale på internettet at

der er meget divergerende meninger om hans ideologi, moral og gøren og laden.