februar 05, 2014

Schweiz - et tilbagekik

Schweiz er det mest demokratiske land i Europa, eftersom de har folkeafstemninger om alle vigtigere beslutninger. Det kræver en bred, åben og sandfærdig oplysning til befolkningen om det, der skal stemmes om. 


Schweiz 2010: Imod EU-medlemsskab. For selvstændighed og Frihed.

Christoph Blocher, lederen af det schweiziske Folkeparti (SVP) i Zürich, tidl. medlem af Schweiz nationalråd og tidl. justitsminister, så det som sin livsopgave med alle midler at forhindre Schweiz i at tilslutte sig EU. En af midlerne var at tage afstand fra en tilslutning indskrevet i den schweiziske grundlov (Bundesverfassung). Grundsætningen måtte være: ”Schweiz kan ikke tiltræde nogen organisation, som indskrænker vor suverænitet eller sætter den ud af kraft.” Blocher medregnede heri også NATO,

Et flyveblad fra det schweiziske Folkeparti (SVP) 2001:                                                         
I 2001 stemte man om tilslutning til EU og det blev et stort Nej. Schweiz havde – modsat Danmark – holdt sig så længe fra EU (30 år!), at EU´s sande ansigt nu kunde skimtes i de politiske tåger. En valgbrochure fra det scweiziske folkeparti (SVP) i 2001 bad vælgerne overveje følgende spørgsmål:
Vil De betale 15 % mere i moms?
Vil De betale 20-25 % mere i leje
Vil De hvert år aflevere 5 milliarder schweizerfrancs til Bryssel?
Vil De tjene mindre og have større arbejdsløshed?
Vil De miste den stærke schweizerfranc til fordel for en svag Euro?
Vil De ødelægge vort landbrug?
Vil De betale den blomstrende korruption i EU med egne penge?
Vil De fremme kriminalitetsturismen?
Vil De overlade Deres frihed og selvbestemmelse til fremmede regeringer?
Vil De ofre den schweiziske neutralitet til stormagternes interesser?
Vil De lade stormagterne spille bold med Schweiz?
Vil De for altid og evigt gøre Schweiz afhængig af en centraliseret magt?
Vil De dømme Schweiz til at være en politisk ubetydelig nation?

80 % af schweizerne stemte NEJ til EU i 2001