februar 20, 2014

Folkekirkens Forfald

På tale om den frafaldne biskop Marianne Christiansen og hendes domprovst Kim Eriksen fandt jeg en interessant artikel fra 2008 om Folkekirkens forfald.

Som Daniel Hannan, medlem af Europaparlamentet, skrev i The Telegraph d. 12.12.2007: "Grunden til, at EU har frit spil med os imod europæernes folkevilje ligger i en fejl hos os selv.": Afkristningen er væsentlig! Derved mistede befolkningen sit åndelige immunforsvar.

I 1000 år var Danmark kristent – det øvrige Europa i meget længere tid. Denne religion var del af  folkets hverdagsliv, tankegang og kultur.
P.g.a. ideologisering af Kristi lære
lige fra Paulus til den Franske Revolution og 1900-tallets direkte afkristning gennem visse teologer og deres præsteelever samt kulturradikalismen og 68er revolutionen, er Kristi lære næsten væk. D.17.02.2005  erklærede Roskildebispen de 10 bud ude af kraft – til fordel for et (ubegrænset tolerant) ”næstekærlighedsbud” i ideologiens tjeneste, dvs. at fremme antikristne indvandreres tarv på bekostning af de nærmeste.
Københavns og Roskildes biskopper i Leicester for at lære at imødekomme islams kapitulationskrav i den verdensglobale enhedsreligion og pacificere muslimerne under "Muhammed-krisen". De ledsagedes d.24.-27.04.2006 af 5 bispekolleger .

Selvcensur nødvendig
Muhammed-krisen var ikke det dominerende tema. Mens pressens selvcensur i Danmark opfatte
des som skadelig for demokratiet, opfattedes selvcensur i Leicester som nødvendig i ansvar overfor samfundet.
Kristendom og nationalstat skulde væk til fordel for verdensstaten. Gordon Browns, daværende chef for politik over for offentligheden, forlangteJulen skal nedtones af hensyn til multikulturens andre religioner, hvis højtider til gengæld skal sidestilles.
Derfor er det for den Nye Verdensorden vigtigt at få mobiliseret kirkerne.
KEK, Konferencen for Europæiske Kirker, der arbejder for EU, og som mestendels går ind for  fri indvandringog omfatter så at sige alle kristne kirker i Europa samt CCEE: Rådet for De europæiske Biskopkonferencer , som står for  alle romersk katolske biskopkonferencer i Europa, underskrev d. 13.05.2001  en skrivelsePå vej mod de europæiske kirkers synlige fællesskab".
I afsnit 11 står hvordan man skal "pleje forbindelser til islam:  Vi vil på alle niveauer intensivere mødet mellem kristne og muslimer såvel som kristen-muslimsk dialog. Især anbefaler vi , at man samtaler med hinanden om troen på én Gud, og at man klarlægger menneskerettighederne. Vi forpligter os til: - at møde muslimerne med agtelse - at arbejde sammen med muslimer om fælles anliggender".
Hvilket vil sige, at kirkerne forpligter sig til at respektere Allah og shariaen - der forlanger Kristus og hans efterfølgere ryddet af vejen!!!.


"Fred i vor tid".
Viborgs biskop Nissen kapitulerede under "Muhammedkrisen" for stormufti Tantawi i Kairo ved at søge status som dhimmi for dansk eksportindustri til en værdi af 2 milliarder kr pr år!
julen 2005 prædikede humanistiske danske præster imod udvisning af (overvejende muslimske) flygtninge, der ikke opfyldte kravene til asyl. Og i vinteren 2007 blev der fulgt op med præstedemonstration i Hillerød i samarbejde med imam Abdul Wahid Pedersen.
I julen 2006 fokuserede den Anglikanske Kirke også på fælles værdier med muslimerne . Palæstinakonflikten blev ikke til en ideologisk eller religiøs
- men til en bred almenmennskelig konflikt iflg. Biskoppen af Canterbury!! Tidl ærkebisp i Canterbury, Carey: ”Kristendommen har meget til fælles med islam med at arbejde ud fra fælles moralske krav, vor fælles forpligtelse mod familien og religiøse værdier, vor enighed om vigtigheden af at tilbede Gud…. ”. Hvilken Gud?


(I Tyskland ser det ikke bedre ud. D. 13.9.2007 berettede bloggen PI, at en protestantisk præst havde opfordret til at respektere ramadanen og ikke arrangere f.eks. skolefester i den måned!)

Lederen af Islamisk-Kristent Studiecenter i København, Lissi Rasmussen, har skrevet bogen, "Bridges in Stead of Walls", hvori hun vil bygge bro for den globale enhedsreligions skyld.
Studiecentret er Folkekirkens kapitulation over for islam i flg. Journalist  Poul Erik Andersen d. 19.08.2007:
Set med lægmands øjne tager folkekirken sig efterhånden mere og mere besynderlig ud. Nogle præster har taget ved lære af den muslimske fredagsbøn, og er i bedste imam-stil begyndt at bruge gudstjenesten til politiske programerklæringer. Andre har sammen med domprovster og biskopper travlt med at tækkes muslimske hårdhjertede imamer og kolportere det besynderlige budskab, at muslimer og  kristne skulle have samme Gud."
Københavns biskop besøgte en moské i Leicester (2006) for at lære, hvordan han skulde forberede sin flok derhjemme til det multikulturelle samfund sådan som det sker i Leicester fra 2011. Hvad er det, der foregår i Islamisk-Kristent (bemærk rækkefølgen!) Studiecenter under Københavns biskop?)


Både Københavns Stift og menigheder er involveret i og financierer dette springbrædt for islams erobring af den danske Folkekirke. 3 fundamentalistiske islamiske organisationer står bag: den tyrkiske organisation Milli Görüs, som af den tyske efterretningstjeneste betegnes som "islamisk-ekstremistisk". De to andre organisationer er den fundamentalistiske bevægelse Minhaj ul-Quran og Den muslimske Verdensliga, der styres fra Saudi-Arabien.
Den danske milli Görüs-landsformand er Zeki Kocer,
en forræder, som sammen med Abu Laban (og Ahmed Akkari) var med i de muslimske delegationer, som i februar 2006 rejste Mellemøsten tyndt med falske Muhammedtegninger og var skyld i afbrændinger af danske flag og ambassader, boykot af danske varer samt dødstrusler mod danske bladtegnere, redaktører og journalister. Her er noget,som Islamisk-Kristent Studiecenter glemmer at oplyse - og som vore biskopper ser gennem fingre med
Abdul Wahid Petersen , konverteret narkosælger, var  bestyrelsesmedlem og imam Fatih Alev en tid næstformand i Studiecentret De to blev dengang berygtede for deres forsvar for stening. Fatih Alev fastslog, at hverken han eller Wahid Pedersen "repræsenterede muslimer, der går på kompromis med islam", og ifølge Jyllands-Posten (11/8 2002) står han ligeledes som "garant for, at ingen i det muslimske miljø i Danmark fører dialog med jøderne. Hvis nogen forsøger, så udstødes de".

Centrets daglige drift varetages af blandt andre  Naveed Baig, der præsenteres som "projektleder for etnisk ressourceteam". Han blev især landskendt, da Jyllands-Posten kom i besiddelse af et videobånd, der afslørede, hvordan han som imam i den fundamentalistiske organisation Minhaj-ul-Quran var med til at opfordre til drab på muslimer, der ikke opfører sig i overensstemmelse med gældende islamiske regler.

Det tilsigtes, at der opnås kontakt til så bredt et udsnit af den danske befolkning som muligt.
Biskop Keld Holm,Århus, der har gjort mere end nogen anden bisp for at få Danmark islamiseret, samt biskop Nissen, Viborg, var også i Leicester.
"
Mange af de problemer, vi slås med i Danmark i dag, arbejdede man med i England for over 20 år siden.  De offentlige myndigheder (borgmester, byråd og politi) i Leicester har været meget aktive for at indgå i samarbejde med de religiøse grupper."


Oplysninger om grundlaget for centrets økonomiske drift er meget sporadiske. I det kortfattede referat, der er tilgængeligt fra centrets generalforsamling 21. marts 2006, nævnes på økonomisiden kun et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. fra Vor Frue Kirkes Menighedsråd, samt at centret hovedsageligt finansieres af "tilskud fra en række menigheder i Københavns Stift og enkelte muslimske organisationer, medlemskontingenter, bogsalg og gruppebesøg i centret.Diverse præster, domprovster og biskopper legitimerer på den måde islams politiske og menneskefjendske diktat.
Det virker temmelig bizart, men er et symptom på den udvikling, folkekirken er inde i, nemlig at et stigende antal præster, domprovster og biskopper i alarmerende grad er begyndt at optræde som noget, der ligner islams og islamismens naive og nyttige idioter.
Alt sammen foregår 
i ”dialogens” navn, at ”kristendommen” holder ophørsudsalg af sit eksistensgrundlag – mens islam ikke kan, vil eller må give sig en tøddel. Man søger at blande ild og vand i en fælles enhed, en fælles gud.
Et tiltag, der er så ulogisk, at det kun kan være ideologisk: Hvordan kan den samme gud sige: ”elsk din næste” og ”slå ham ihjel, hvis han ikke er muslim”?