februar 22, 2014

Meningsfriheden er i fare i USA

USA har hidtl været anset for meningsfrihedens forpost. Indtil nu. For nu hører vi, at FCC (Federal Communications Commission) har fremlagt en plan fra Obama-administrationen om, at alle redaktioner skal efterprøve om beretningerne er gunstige.
Det vil sige, at alle artikler skal sørge for at medtage minoriteternes specielle interesser, ellers vanker der sanktioner! Hvad det betyder, kan enhver forestille sig: statslig kontrol med meningsfriheden – noget der er meget fremmed for amerikanske forhold. Det vil blive interessant at se, om de frihedsforvænte amerikanere vil synes om sådan noget.


Kilde: Politically Incorrect 22.2.2014