februar 19, 2014

Lær af historien!

Læserbrev til Jydske Vestkysten

Det var rart at få lidt historisk indsigt i Jydske Vestkysten, som man eventuelt kan have nytte af i polemikken, om vi skal belemres med moskè i Haderslev. Museumsoverinspektør Madsen sammenligner Sønderjylland 1864-1920 under fremmed tysk åg med nutiden – under åget af danske politikere (?), under åget af en forvirret og afsporet folkekirke (?) – eller under åget af fremmede og krævende muslimer (?).
Det sidste er det bedst sammenlignelige. Syd for grænsen er der moskèer, som på tyrkisk er navngivet ”erobrermoskèer”, åbenbart ud fra talemåden om at en skovl er en skovl.

Man skal i øvrigt huske følgende:
Danske politikere har fortiet livsvigtige beslutninger i EU, således at den danske befolkning har
stemt sig ind i EU uden tilstrækkelig viden. EU har med sin aftale med araberne i 1978 åbnet Europas lande for fri indvandring og givet løfte om at fremme arabisk kultur (=islam) i Danmark,hvilket betyder ISLAMISERING! Vilde den danske befolkning gå med på den?

Hertil kommer, at man ignorerer vor danske grundlov, som faktisk forbyder moskè-virksomhed.

Gertrud Galster,


Her er den augsburgske bekendelse præsteløftet)