februar 13, 2014

Imod muslimsk "bunker"byggeri i Haderslev

Brev fra Poul Berg
(Se forrige lobby indlæg fra bispen!)

 Ellevte februar, dagen efter den berømte afstemningsdag, står domprovst Kim Eriksen frem på tv og fortæller med glæde i øjnene, at nu har 26 præster skrevet under på, at Haderslev endelig må have en moske. Desværre blev det ikke bekendtgjort, hvor mange præster, der havde sat sig imod at skrive under på dette vanvittige dokument.

Alle disse 26 står søndag efter søndag og fremsiger eller synger med menigheden vores trosbekendelse, der begynder med ordene: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Nu går de sammen om at invitere ham til et liv i fællesskab.

Problemet er, at mange – end ikke præster – har sat sig ind i, hvad islam er for en størrelse. Inden for den trosretning er det tilladt og anbefalet at lyve over for os ”vantro”, når det kan gavne deres sag. Mange tror på, at de mener det, når de kalder islam for fredens religion. Man kunne jo gøre sig et par tanker om, hvordan det går med kirker i disse menneskers hjemlande. Kirkerne bliver brændt ned den ene efter den anden, og det sker, mens menigheden er forsamlet derinde. I Vesten vil man ikke engang vide af det.

I de fleste europæiske storbyer er der i dag store områder, hvor oprindelige indbyggere ikke mere kan sætte deres ben uden at komme i livsfare. Man taler så pænt om de utilpassede unge, men her tager man fejl. De er i allerhøjeste grad tilpassede – ikke til vore normer, men til deres egne. Det har været fremgangsmåden gennem den standende krig i 1400 år. Man skal indgyde frygt og nedværdige landets døtre på bestialsk vis. Se blot, hvordan det allerede er lykkedes at skræmme politiet. De tør ikke mere. Hvis de gjorde deres job, ville de blive hængt op på racismeparagraffen, som vore politisk korrekte politikere fra 68-generationen hiver frem ustandselig i deres landsforræderiske kamp.

Intet land har nogensinde overlevet efter indlemmelsen af folk fra den tro. Tag f.eks. Egypten, hvor kun ca. 10% overlevende er egyptere. De er under stadig udryddelse. Tag de afrikanske lande. Der foregår uafladeligt et folkemord, hvilket den muslimske præsident Obama i Amerika benægter. Han har endog fundet ud af, at muslimerne skabte Amerika med deres herlige kultur.

Til præsterne vil jeg sige, at tre sammenhængende positive ord om islam er det samme som at være konverteret. Man har dermed fornægtet Kristus og kristendommen, man har fornægtet hele vort kulturgrundlag, som er afgørende for, at muslimer kan overleve. Uden vore donationer – givet ud af et godt hjerte – eller af et skyldkompleks – ville araberne ikke have til dagen og vejen. Ingen vil overleve deres overtagelse, men vi vil ikke alle nå at dø kun af sult.

Hvis nogen gerne vil vide lidt mere om, hvad der foregår i moskeerne, kunne man gå ind på you tube og blive klogere. Der bliver somme tider filmet med skjult camera, og da ser man, at der tales med en noget anden tunge, end den vi får at høre.

Poul Berg