december 05, 2012

Udyr !Nacka den 29 november 2012

Dagens Nyheters  redaktion
Jannike Kihlberg
Anticimex, Håkan Kjellberg f k
                                                        

Emne: Forekomsten af lus og kakkelakker i indvandrertætte boligområder

Under rubriken "Uvelkomne skadedyr stadig mere almindelige, når rejselivet tager til" skriver De den 26. oktober på Dagens Nyheter Ekonomi om væggelusenes explosionsagtige tilbagekomst og om forskellige kneb for at slippe for dem. 
De skriver, at "de store rejsehelligdage nærmer sig hurtigt. Og rejser indebærer risiko for at få væggelus med hjem." Deres henvisning til julehelgens rejseri kan ikke tolkes som andet end, at det er de etniske svenskere, som er skyld i den tiltagende mængde af væggelus.

Håkan Kjellberg fra Anticimex (firma for udrydning af skadedyr) bekræfter, at den øgende mængde væggelus beror på, at "vi rejser så meget", underforståegt "vi" = etniske svenskere. Jeg skal lige oplyse om, at "vi"  har rejst til andre lande og boet på hotel siden Simon Spies begyndte med sine charterrejser uden at importen af uhyrer tog til.

Her fortsættes på svensk 
(i håb om, at De/du kan tilegne Dem/dig lidt svensk):Upplysningsvis har  ”vi”  rest  till andra länder  (och bott på hotell))  sedan 50/60-talet, då Simon Spies började med sina charterresor,  utan att importen av ohyra ökade.

 Sambandet mellan massinvandring från Tredje världen och importen av ohyra förtigs
Att det möjligen kan finnas ett samband mellan  en stor utomeuropeisk invandring och ohyra förtigs av någon anledning konsekvent.  Trots att det är i de invandrartäta bostadsområdena – som t ex Rinkeby, Husby[1] och Herrgården/Rosengård [2] – som ökningen är störst skylls  ohyran regelmässigt på  de etniska  svenskarnas resande.  Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det är svenskarna som efter hemkomsten från sina utlandsresor åker till Husby, Rinkeby, Herrgården etc och illvilligt sprider ohyran där.
Ökningen har skett i hela västvärlden.”   Eftersom  invandringen  drabbat hela västvärlden kan man ana ett samband mellan ohyra och stor utomeuropeisk invandring. Att Anticimexkonstaterat ”tiotusentals fall” av vägglöss i Sverige beror givetvis på Sveriges exceptionellt stora invandring  från Tredje världen.
Vi har ett resande som transporterar lössen, de kan inte resa själva utan är beroende av att vi ger dem skjuts till nya ställen” säger hr. Kjellberg. Underförstått: den ”skjutsen” står etniska svenskar till tjänst med.
Det spelar inte så stor roll vart man reser och hur man bor. Lössen har checkat in på vandrarhem och lyxhotell. I rika länder såväl som fattiga. Så man är inte skyddad för att man lagt extra pengar på dyrt boendeDe är väldigt demokratiska djur – och lömska.” 
Jag kan inte annat än beundra dessa kloka och politiskt korrekta kryp – såväl vägglöss som kackerlackor  -  som  inte bara är ”demokratiska” utan dessutom kan skilja på svenskarnas bagage och invandrarnas/flyktingarnas och endast låter sig ”transporteras” av etniska svenska resenärer. 

Så håller du lössen borta”
Hr Kjellberg råder svenska resenärer att ”ställa resväskan långt från sängen på hotellet och kolla efter små svarta prickar på sängen och i madrassen.”  
  Andra råd är att ”tvätta kläder varmt och frysa  in annat som du haft med dig.” samt att ”lägga väskan i en frysbox och frysa den . Frysningen  ska gå snabbt annars kan lössen överleva.”
 De resande svenskarna bör ”dammsuga  resväskan och lägga  dammsugarpåsen i en plastpåse i frysen i några dygn. Därefter kastas den,.”
Dessa råd riktar sig uppenbarligen till den etniskt svenske resenären, men eftersom det främst är invandrarna som drabbas  av såväl vägglöss som kackerlackor  undrar jag om Ni kan upplysa mig om till vilka av våra ca 150 vanligaste invandrarspråk  Anticimex översatt dessa råd?  Detta framgår nämligen av någon anledning inte av Er artikel.
 Det är som bekant  (?)  inte alltför ovanligt att de s k ”flyktingarna” så fort de fått permanent uppehållstillstånd reser på semester mm  till  det hemland de påstår sig ha flytt ifrån ”undan krig och förföljelse.”  
De kan därför ha  stor nytta av Håkan Kjellbergs  goda råd på följande språk:  acholi, afari/dankali, akan/asante/fante,  albanska, aluf, amarinja, amhariska,  arabiska,armeniska,  assyriska, atjeh, aymara, azeri/azerbadjdjanska, azerbaljani/azeriska,  baluchtiska,  bambari, bassa, bangla/begaliska, bihari, bono, bosniska, bulgariska, burmeniska, cebuanska/visayan, chauzho/fukinesiska/hainanesiska, daginska,  dari, divhi, edo, ewe, fule, ga/gah, georgiska, gujarati, hindi, ibo, ilokano, illongo, joroba, kalé, kamba/kikamba, kantonesiska, kazakiska, khmer, kikongo,kikuyo/kuvo, kinyarwanda/rwanda-runi, kirundi, koreanska, kroatiska, laotiska, lingala/rigala,  lovari/kalderari, luganda/ganda, luo, makedonska, malaysiska/malayalami, mandarin, mandinka/malinka, maoriska/rotoro, marathi, mpngoliska, nepaliska, nord- sydkoreanska,  oromo/oromiska, pampangan, pastho, persiska,   punjabi,romani, rumänska,  saho, serbiska, sesotho/sotho, shona, singahelisiska, slovakiska, somaliska, swahili,  syriska, tagalog, tamilska,tamazight,  telugu., tigrinja/tigrinska, tigriska, tjetjenska,  tongaska, turkmeniska, twi, uiguriska ukrainska,  urdu, urmiska, uzbekiska,  warat, vietnamesiska, wolof /wollof , väst/östassyriska,  yoruba m fl.


+
Håkan Kjellberg mener, at man må turde tale om lusene og ikke skjule det, for så øges risikoen for 

spredning."  Hvorfor tør Der som journalist ikke tale klart om at indvandrerne/flygtningene i stor 

udstrækning  bidrager til spredning af udyrene? De kan jo ikke være uvidende om, at den udenfor-    

Europa kommende masseindvandring  spiller en rolle i den sammenhæng.


Hvordan kan man som journalist  leve i en verden helt baseret på løgn og fortielser?

Man erindrer sig Verner von Heidenstam definition  af journalistforbundet: "Åndens følje af tatere"


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nack