december 30, 2012

OBS en politiker, der siger fra !

Åbent brev fra Poul Berg til


Kære Inger Støjberg


Som mangeårigt medlem af Venstre og en tid som lokalformand glæder det mig, at der endelig er en fra partiet, der tør sige noget fornuftigt til landets besættelsestropper. Den tidligere mangel på stillingtagen fra partiet har fået mig til at opgive medlemskabet for 3 eller 4 år siden.
Kampen mod islam er den vigtigste sag overhovedet, og en ændring i vor falden på halen for disse tropper ville løse alle andre problemer i landet.

Min grund til at skrive er, at du omtaler en syg fortolkning af koranen.
Den påstand er helt forkert. Salafisterne er de mest ægte koran-fortolkere. De følger koranen slavisk. De andre muslimer, der ikke måtte mene det sammme, er i virkeligheden ikke "gode" muslimer, hvorfor de lever livet farligt blandt deres egne. Derfor hører du heller ikke fra dem, når de afskyvækkende demonstrationer finder sted på vore gader og torve.

Det er koranen og dens forfatter, der er syge. Koranen er det største falsum på skrift, man overhovedet kan finde på denne klode.
Koranen dækker ikke "fredens religion", som muslimerne påstår. Koranen er det mest ondskabsfulde værk, der findes, samtidig med, at det er løgn fra ende til anden, hvad der står deri. Den berømte/berygtede profet har digtet det hele, så alle hans åbenbaringer gik til hans fordel.

Læg også mærke til, at til Muhammeds åbenbaringer var der aldrig en eneste person, der kunne bekræfte noget som helst, og tillod man sig at tvivle på indholdet, kostede det livet. Ikke en eneste muslim er blevet muslim af egen fri vilje - de er tvunget, og de lever i en konstant rædsel for hinanden og de forfærdelige udsigter til helvedes ild, som de havner i, hvis de f.eks. gør sig til venner med sådan nogle som os.
Religionsfremmede ynder at hævde, at koranen kan være lige så god som Bibelen. Men Det nye Testamente, som er vor del af Bibelen, er skrevet af folk, der var vidner til hændelserne omkring Jesus, og det er fortalt, selv om han ofte sagde, at de skulle tie med, hvad de havde set. Dette giver et helt andet perspektiv på troværdigheden!
Enhver muslims opgave er at dræbe os. I denne tid, hvor de i de frie lande er de færreste, skal de blot skaffe sig indflydelse - det være sig at opstille til politiske valg. Ingen har lagt skjul på, hvad der skal ske, når de bliver mange nok. INGEN politikere fra de gamle partier i Danmark tror på dette, desværre. Men se jer omkring. Intet sted har muslimer og kultiverede mennesker kunnet leve sammen. Det er en simpel umulighed.
Man skælder ofte ud over sprogbrugen "dem og os". Nu er det ikke bare noget, vi siger. Muslimerne siger det oven i købet endnu stærkere: Det er dem ELLER os!

Med vore politikeres tilgang til problemerne, bliver det DEM. Udviklingen er allerede langt fremskreden. Taktikken er at skræmme os. Se, hvordan de løber rundt og forulemper alle og enhver, røver gamle damer og unge knægte for tasker, telefoner og kontanter. Skærer, ridser og stikker med knive.
Pigerne voldtager de. Måske ikke fordi de er sexuelt trængende altid (hvilket dog noget tyder på alligevel), men fordi de ved, at det er en effektiv måde at nedbryde vor kultur. I deres egen kultur bliver en sådan pige uanvendelig i ægteskabelig forstand, hvilket dog ikke gælder for en dansk pige, men hendes følelsesliv vil være præget af ydmygelsen resten af livet.

Man burde også se lidt på vore folkeskoler. I det øjeblik, den første muslim bliver indskrevet, er det ikke længere en dansk folkeskole. Da er den på vej til at blive en madrassa, der styres fra Saudi-Arabien frem for fra Undervisningsministeriet. Børnene af vore gæster beskrives ofte som uopdragne, og der sættes ind med pædagoger, der gør et forgæves forsøg på at rette dem til. De er ikke "uopdragne", idet de gør præcis, hvad de er opdraget til. De skal så frygt blandt "kammeraterne", og de skal køre lærerne ud over grænsen, så man med de radikales velsignelse kan føre "menneskerettighedssager" mod dem som værende racister, der skal fyres.

Det simpleste krav må være, at enhver dansk skoleelev skal kunne gennemføre sin skolegang under trygge forhold på skoler, der holdes fri for islams indflydelse. Derfor er det også en forræderisk tankegang fra Antorini, når hun vil tvinge friskoler til også at optage destroyerne i deres klasser.
Enhver, der tror, at vi nogensinde kan komme til at leve sammen med denne arabiske kultur og deres selvopfundne religion, tager alvorligt fejl.
Enhver medvirken til yderligere indvandring fra disse lande er landsforræderisk.

Venlig hilsen og god kamp.
Godt nytår.
Poul Berg
Nordborg.Spydpigens Kommmentar:

Skønt de ellers så højtråbende, skrigende og truende muselmænd har lovet at møde Inger Støjberg i en åben debat 
i TV, unddrager de sig nu og tilkalder hjælp fra en islamist i England. Men debatten bør selvsagt være på dansk, så alle danskere kan følge med i deres manipulerende, løgnagtige eller sandfærdige udlægninger. De kunde naturligvis have sikret sig endnu mere ved at have hidkaldt en arabisk-talende islamist til deres forsvar!!!