december 02, 2012

Ud med Slovakiens historieEU har sørget for at få fjernet historiske kors fra slovakisk Mønt, nemlig de to kors på munkenes klædedragt og glorierne, da man kopierede den middelalderlige mønt som jubilæumsmønt.Kors og glorier strider imod princippet om religiøs neutralitet og skal derfor fjernes, fastslog Europa-Kommissionen, som skal godkende den henvisning til Den Europæiske Unions Charter for grundlæggende rettigheder, som garanterer religiøs mangfoldighed og neutralitet i EU.

Men ligesom Allahs åbenbarede love ikke gjaldt for Muhammed, således gælder EU’s forordninger heller ikke dem selv i toppen!
EU skilter ivrigt med sit kristne symbol: de 12 stjerner.

De 12 stjerner stammer fra Jomfru Marias himmelkrone, omtalt i Johannes Åbenbaring 12, 1. Da der var langt flere katolikker end protestanter i Fællesmarkedet (og paven måske gjorde sig visse forhåbninger?) blev stjernerne fra himmelkronen valgt i Paris på Marias undfangelsesdag den 8. december 1955 som det officielle mærke på det europæiske Fællesmarked, man arbejdede hen imod. Det skulle symbolisere ”Europas enhed samt fuldkommenhed”. Rom-traktaten blev underskrevet på Mariæ Bebudelsesdag den 25. marts 1957 og EU skaffede sig efterhånden andre katolske EU-mærkedage.