december 24, 2012

Hvem var Skt. Anna?

Vi lærte i skolen, at kristendommen overtog vore forne helligsteder og helligdage. Jesu fødsel blev således henlagt til tiden omkring solhverv, nøjere sagt den 24./25. december. Vi kender nok alle juleevangeliet. Maria, som hedder Mirjam på hebraisk, var trolovet med tømreren Josef, og de var taget til Betlehem for at blive skrevet i mandtal i Romerriget. De måtte klare sig med overnatning i en stald, hvor hun nedkom med Jesubarnet.
Maria var datter af Sankt Anna, som altså var Jesu mormor. Vi mindes hende i de københavnske gadenavne: Skt. Annæ Plads og Skt. Annæ Gade. Førstnævnte har rødder tilbage til middelalderen, hvor dette område lå uden for byen og derfor var velegnet til oprettelsen af et isoleret sygehus for forskellige - altså også smittefarlige - sygdomme, bl.a. for syfilis. Navnet bevaredes i adskillige senere byggerier i området: Skt. Annæ Kirkegård (for Bremerholm-fangerne), Skt. Annæ Skanse og Skt. Annæ Kirke (Rotunda). Skt. Annægade derimod ligger på Christianshavn, som jo anlagdes af Chr. 4. (altså 100 år efter reformationen). 
I følge pavekirken var Jesu fødsel en jomfrufødsel, "ubesmittet", som man sagde, og dette naturstridige emne har historien igennem været diskuteret og debatteret overalt, ligesom selve ordene: "jomfru" og "trolovelse" Den katolske kirke holdt fast ved jomfrufødslen, selvom det først blev fastslået som dogme af paven i 1854. Endnu senere - i 1950 - kom dogmet om Marias himmelfart, som fejres den 15. august. Mariakulten blomstrede især på 1400-tallet, bl.a.. gennem Birgittinerordenen, oprettet af Nordens eneste helgen, den hellige Birgitta af Vadstena. Vadstena blev moderkloster for Maribo på Lolland og Mariager i Jylland.. Birgittaordenen er stadig ved live i Vadstena og i Rom. 
I Danmark kan vi se adskillige kalkmalerier af jomfru Maria med barnet eller som "Himmeldronning". .

 I vor protestantiske Kirke hyldes Maria alene som Jesu mor, men vi har dog bevaret to Mariadage i kalenderen: Kyndelmisse den 2. februar og Mariæ Bebudelse -  9 måneder før fødslen - 24./25. marts.

Maria som himmeldronning, et yndet motiv.
Det er fra hendes krone at EU har taget de 12 stjerner. Det har jeg omtalt tidligere her på bloggen Spydpigen, så det kan I finde, hvis I kikker tilbage i indlæggene.Her kommer flere billeder i morgen fra vor kulturhistorie....

Jeg blev indhentet af julehalløjet og må afbryde for at gå på gæsterbud....

Have en god jul allesammen!