december 11, 2012

God mening, men problematisk resultat


Christiansborg, tirsdag den 11. december 2012

PRESSEMEDDELELSE

  Messerschmidt: EU-patenten - en god intention, men et dårligt kompromis

EU-parlamentet stemmer i dag om det nye eu-patent. I den forbindelse udtaler Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt:

”Grundtanken i et fælles eu-patent er god. Det er fornuftigt, at man som opfinder kan få en bedre og billigere beskyttelse. Men den aftale, der er indgået, rejser en række grundlæggende problemer, som jeg og andre igennem lang tid har fremhævet – men som af det store flertal i EU er blevet ignoreret. Det handler om den grundlæggende retssikkerhed – særligt for mindre virksomheder, der ikke har en hær af advokater til at assistere sig overalt i EU. Den aftale, der er indgået, åbner nemlig for en voldsom grad af forum shopping”, påpeger Morten Messerschmidt.

Således har blandt andet det anerkendte advokatfirma Plesner* udtalt, at ”kombinationen af adgangen til forumshopping og cross-border effekt ændrer den eksisterende balance mellem rettighedshaverne og de potentielle krænkere. Dette er på kant med det alment anerkendte menneskeretsprincip om, at parterne skal have equality of arms. Den foreslåede styrkelse af patenthaverens position kan også skade den eksisterende fine balance mellem det patentretlige monopol og den frie konkurrence”.

”Jeg deler denne bekymring”, siger Morten Messerschmidt, ”og har derfor ved dagens afstemning valgt at stemme nej til den aftale, som er indgået om et fælles eu-patent. Intentionen er god – men måden, dette kommer til at påvirke særligt mindre virksomheder, et dybt problematisk. Der bør indføres garantier for, at en tabt sag ved domstole, som rejser spørgsmål om grundlæggende retsprincipper – eksempelvis i Bulgarien, Rumænien eller andre steder i EU – ikke medfører et tabt patent inden for hele EU”, understreger Messerschmidt.

”I Folketinget er DF’s og Enhedslistens modstand udslagsgivende i forhold til spørgsmålet om en dansk folkeafstemning. Enhedslistens meldinger har været tvivlsomme. Og det kan frygtes, at den notoriske løftebryder, Helle Thorning Schmidt, spiser partiet af med en tom erklæring, hvorved en folkeafstemning afværges. Det ville være en skam. Dels bør sager om overdragelse af suverænitet altid undergives folkeafstemning. Og dels rejser aftalen alvorlige spørgsmål, som ikke bør fejes til side i et folketingsudvalg”, påpeger Morten Messerschmidt.