december 19, 2012

Biblioteksskandalen


 Skandalen omkring Det Kgl. Bibliotheks politiserende kandestøberdirektør, Erland Kolding Nielsen, styrker det tvivlsomme omdømme, som biblioteket har hos nogle. Jeg har oplevet, at mennesker, der mente at have tilsyneladende værdifuld dokumentation om forhold under den tyske besættelse og den kolde krig, ønskede at aflevere ting til det kgl. Bibliotek og/eller til Rigsarkivet. De var imidlerti så overbeviste om disse statsinstitutioners politisk-korrekte adfærd og manglende uvildighed, at de undlod at indlevere tingene. Det er uheldigt for historieforskningen, hvis der foregår usaglig bortcensurering gennem «kandestøbere», ja selvom noget sådant bare skulde være rygter, der forhindrer folk i at indlevere papirer.,,