december 14, 2012

Påtvunget os!


Svensk Fjernsyn viste i går aftes – på Luciadagen – hvordan domkirken i Uppsala var med på de politisk-korrekte noder, som vi alle bør tilegne os om den hellige Lucia fra Syrakus.  Da hun afviste sin kæreste, anmeldte han hende for hendes tro til myndighederne,
og hun led martyrdøden o. år 304. Da hendes navn er afledt af det latinske ord «lux» (genitiv: lucis) = lys, knyttedes hun i nordisk folketro til de urgamle solhvervsfester, som levede videre trods pavekirken. Hun blev lysbringeren i det ruende mørke, som vi moderne mennesker med alt vort el-lys dårligt kan fatte.

Men der var allerede en anden lysbærer: «Lucifer» (ordret oversat), som oprindelig var en betegnelse for kongen af Babylon, men som senere fik en hel anden betydning, nemlig «Fanden», som vi jo ikke rigtig forbinder med lys. I vintermørket havde overtro og troldpak gode muligheder. I Norge bevarede man længe den såkaldte «Lussefærd», oprindelig det natlige ridt fra Asgård, de nordiske asers gård. Ridtet fortsatte gennem hele juletiden. Hesten, Odins hest, bevarede sin hellighed, - ja, der hænger nok stadig lidt ved endnu.

Tilbage til Uppsala Domkirkes Luciafest, som ikke var nogen sædvanlig svensk Lucia.
Hun var mørkladen som chocolade, så hendes ansigt knapt kunde skimtes i kirken. Men hun var vel - det må vi formode - kristen? Havde hun været muslim og bare spillet kristen, havde  muselmænd vel allerede skåret halsen over på hende, sådan som de er pligtige at gøre ifølge Koranen. Men navnet var i hvert fald svensk: Astrid Cederlöf.
Sådan mørk Luciabrud har vi set før, f.ex. i Malmø i 2008. Men det virker helt forkert. Dette mørke er ikke vokset langsomt frem af folkedybet gennem den påvirkning, vi alle er udsat for og er en del af. Nej, det virker «påtvunget» og er påtvunget. En påført politisk-korrekt opfattelse som alle skal dele. Man vil undskylde med, at Lucia var fra Sicilien, som araberne jo herskede over en rum tid og hvor de har sat sig dybe spor. Vi skal hylde «multikulturen». Den er en overgangsforeteelse. Når den har hjulpet magthaverne til det nødvendige kaos, hvor ingen mere ved, hvor de hører til, og man således har splittet den tidligere så homogene svenske befolkning, så kan man gå videre og kræve en monokultur, som kan bringe orden i det hele.

Den monokultur hedder islam.