december 11, 2012

Fredsprisvinderne fifler videre !


http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/article4942551.ece
Jyllands-Posten
Læserbreve 11.12.12 kl. 03:00
Igen fifles med suverænitetsafgivelsen
AF Steen Thomsen HB-medlem (DF), Sundgårdsvej 22, Horsens

Nu vil de EU-glade partier have Danmark med i EU’s bankunion, hvor EU kan lukke danske banker hen over hovedet på danske beslutningstagere.
For at undgå en folkeafstemning som en suverænitetsafgivelse kræver, laver man i første omgang en vetoret, så Danmark kan nedlægge veto mod en beslutning om at lukke en dansk bank truffet af EU. Dermed afgiver Danmark ikke suverænitet. Når der så er gået nogle år, afskaffer man vetoretten, og bedyrer igen, at der ikke afgives suverænitet, for området er jo allerede afgivet til EU.
Nu ændres der blot på stemmereglerne.
Vi har nemlig set det før. Utallige beslutninger er gennem tiden overdraget til EU, hvor vi er beroliget med, at Danmark har vetoretten og dermed bevarer vores suverænitet.
Men da Lissabontraktaten blev vedtaget, blev vetoretten fjernet på omkring 50 områder, hvor man gik fra enstemmighed til flertalsafgørelser.
Her påstod man igen, at der ikke var suverænitetsafgivelse, for man havde jo overdraget områderne til EU, men ændrede nu blot stemmereglerne.
De EU-glade politikere vil gerne overdrage magt til EU, men kan ikke lide, når det kaldes, hvad det er: nemlig suverænitetsafgivelse, for så skal det vedtages med femsjettedels flertal i Folketinget eller ved en folkeafstemning.
Derfor overdrager man først magten med vetoret.
Efterfølgende går man fra enstemmighed til flertalsafgørelser og påstår ved begge lejligheder, at der ikke afgives suverænitet.
Højesteret skal i januar 2013 tage stilling til, om fjernelsen af vetoretten ved Lissabon-traktaten var suverænitetsafgivelse og dermed skulle til afstemning.