december 15, 2012

Idèen spredtes til mange andre lande
Nu er det postvæsenets travleste tid med alle gode hilsener og ønsker til slægt og venner. Hvad siger statistikken mon? Er der flere eller færre julehilsener i dag end for 50 år siden?
Eller hundrede år siden? Og er der julemærke på al posten?

Det var et held, at Einar Holbøll - på grund af en øjensygdom - ikke kunde blive styrmand, sådan som han havde lagt op til. I stedet for kom han ind i postvæsenet så snart han nåede myndighedsalderen. Da han så den megen julepost vælte ind år for år, kom han på den tanke, at disse mængder af hilsener måtte kunne bruges til noget godt og det lykkedes ham at få postvæsenet med på idèen. Det første julemærke kom ud i 1904 med billede af Chr. 9's dronning Louise, «Europas svigermor». Holbøll havde først tænkt at pengene kunde gå til et hittebørnshospital i håb om, at ulykkelige ugifte mødre dermed kunde lade være at tage livet af deres nyfødte, men det projekt vakte en del modvilje. I stedet for blev det så børn med tuberkulose, der fik gavn af pengene. Tuberkulose hærgede dengang, men det lykkedes heldigvis at udrydde den (- det vil sige: nu har vi fået den ind i landet igen med indvandringen!). Det første julemærke kostede vist kun 1 øre. Det gav 67.000 kr. i nettooverskud! I 1904 ! Hvad vilde det være i dagens mønt?

Man byggede det første julemærkesanatorium ved Kolding og siden kom flere julemærkehjem til. Einar Holbøll blev postmester for Gentofte, og da kommunen hurtigt voksede sig stor, udskiltes Charlottenlund som selvstændigt postkontor under postmester Holbøll. Det ligger lige over for stationen. Her virkede han og her døde han i 1927. Man rejste ham et monument ved billedhugger C. Arvesen på Charlottenlund Stationsplads (en af de længste adresseangivelse i Storkøbenhavn!).

Børnene drikker af livsens vand, som strømmer ud af
hullet på en enøre.


Den toårige Margrethe


Danmark - frit

Og nu? Bliver vi fri igen?

Det er ikke ligegyldigt, hvem der tegner julemærker.

Så vidt jeg husker var det dette julemærke, som
fik indtægten til at styrtdykke. Man kunde ikke se,
hvad det forestillede!