december 12, 2012

Hvad rager dyremishandling EU ?


EU-lov påtvinger os dyremishandling med halal-slagt

Fra "Så er det sagt" i Denkorteavis 11.12.2012

Polens højesteret har vedtaget, at islamiske og jødiske slagteritualer, halal-slagtning og schæchtning, er dyreplageri, og derfor skal forbydes. At skære halsen over på dyr, før de er blevet bedøvet, skulle således være ulovligt i Polen fra 1. januar 2013.

Men loven bliver på netop den dag torpederet af et nyt EU-direktiv, der påbyder EU-landene at åbne mulighed for rituel slagtning.

Og den kattelem vil de polske politikere benytte sig af. Selv om der kun bor omkring 6.000 jøder i Polen og en del flere muslimer er landets eksport af halal-kød til arabiske lande af en vis betydning.

Der har før været forbudt i Polen
Da Polen indtrådte i EU i 2004 måtte landet give afkald på en dyrebeskyttelseslov fra 1997, der forbød slagtning uden forudgående bedøvelse. At Polens højesteret den 27. november i år genindførte forbuddet anses dog for at være af symbolsk karakter, for EU-lov har forrang. Og EU-domstolen har talt.

Halal-slagtning vinder frem over alt
Hjulpet af EU går halal-slagtning således sin sejrsgang i Europa. Kun fire lande har et decideret forbud,   Norge, Island, Schweiz og Sverige. Sverige er det eneste EU-land, som forbyder slagtning uden bedøvelse, og nu kan vi forudse, at de islamiske organisationer i Sverige gør sig klar til at forlange deres EU-ret.

Jeg kan forstå, at en diskussion om schæchtning og kosher har en særlig dyster undertone i Polen, som fik 90 procent af sine over 3 millioner jøder udryddet. Og jeg tror langt hen ad vejen på oprigtigheden hos de polske politikere, som bruger den religiøse tolerence over for landets jøder som argument for at rulle forbuddet tilbage.

Kosher-mad og halalslagtet kød er to forskellige ting
Og lad mig være helt klar og ærlig: Hvis jeg ser bort fra det utiltalende og unødvendige dyreplageri i den 4-5 minutter lange blodaftapning af en ko, så repræsenterer kosher-mad jo ikke en politisk og kulturel invasion og trussel imod vores oprindelige kultur og tradition i det kristent funderede Europa.

Men sådan et politisk redskab og sådan en kulturel trussel udgør halal (rent) og haram (urent), uløseligt forbundet den aggressive og kompromisløse sharia, som de begreber er. Vi var ikke de første til at dele folk op i ”dem” og ”os”.

Og skulle nogen engang have haft tillid til, at EU ville forsvare kristen, europæisk identitet, så kan de godt tro om igen. EU virker snarere som en trojansk hest i ethvert land, som beslutter at sætte foden ned og sige stop.

EU har afvist at mærke alle kødprodukter, der beskriver, hvordan dyret er aflivet, og det har som konsekvens, at vi kun ved at blive vegetarer være sikre på at undgå at spise kød fra halalslagtede dyr.

Halalslagtet kød vinder frem i Europa
Det muslimske marked bliver stadig større i Europa, og derfor går stadig flere kødproducenter over til at halalslagte alle dyr, fordi det er nemmere, og dermed er tusinder af tons halalkød i omløb i fødekæden, også i Danmark.

Alle lam fra New Zealand bliver i dag halalslagtet.

I Spanien har de muslimske organisationer nærmest ordret dikteret ingredienserne i menuerne i statens jernbaner.

I Belgien gennemføres der nu kurser for fængselspersonalet i ”Lær af forstå halal”, for eksempel nægter mange muslimske indsatte at tage medicin, hvis ikke de er garanteret, at gelatinen er ”halal”.

I Finland kom det frem, at McDonald’s i al hemmelighed serverede halalslagtet kylling.

80 procent af alle slagterier i Frankrig er i dag halal.

I den hollandske by Weert besluttede en katolsk grundskole, at der fremover kun skulle serveres halal til de 400 elever, hvoraf 10 var muslimer. I Holland er flere fængsler gået over til udelukkende at servere halal, trods protester fra de hollandske indsatte.

Presset på de europæiske landes kultur er konstant, og det er kun forståeligt, at stadig flere af landenes oprindelige borgere får en nærmest klaustrofobisk fornemmelse af at skulle manøvrere blandt stadig flere urimelige krav fra stadig flere utaknemlige og krævende indvandrere.

Morten Messerschmidt, medlem af Europa-parlamentet for Dansk Folkeparti