oktober 11, 2012

Stop familiesammenføringer!


Den øverste chef og dommer i Södertälje Byret, Katarina Wingqvist Ekholm, mener  at hendes kommune har nået grænsen for indvandring. Hun vil have stop for familiesammenføringer,
skriver Thomas Harder i Ekstrabladet 10.10.2012

I sommers afsagdes der dom i Södertälje i en af Sveriges største kriminalsager med hele 16 anklagede. De fik fængselsdomme op til 16 år, men retssagen skal gå om, fordi en af nævningene - efter dommene var afsagt - blev erklæret uegnet.

Det glæder Aftonbladets debatskribent Oisin Cantwell, der spørger, om de 16 anklagede indvandrere mon fik en retfærdig rettergang?
- Man må tvivle på, hvor uvildig  Wingqvist Ekholm har været, skriver han, og citerer fra et foredrag dommeren har holdt for en Rotary-forsamling i september, hvor hun sagde:
- Södertälje har problemer og nu er det på tide at rydde op.  Den syrisk-assyriske befolkningsgruppe lever efter egne regler. Man har udviklet et parallelsamfund. Familiesammenføringer til Södertälje må stoppes, og hun bekræfter over for Aftonbladet, at hun er citeret korrekt:
- Ja, familiesammenføringer skal efter min mening bremses. Det er ikke godt at alle havner i samme område.


Spydpigens kommentar:
At Aftonbladets skribent Oisin Cantwell kan få sådanne mærkværdige idèer og komme i tvivl om retsvæsenet forstår man, når man gang på gang ser hvormange indvandrere som slipper med relativt milde straffe eller helt slipper fri, ja end ikke arresteres af politiet.

Man har jo inden for retsvæsenet endog diskuteret, om ikke man ved strafudmåling skulde tage særligt hensyn til, at indvandrere kommer fra en anden kultur med helt andre love.