oktober 09, 2012

Repræsentere både skidt og kanel....

Kongehusets medlemmer har til opgave at være protektorer for diverse almennyttige projekter og repræsentere kongehuset ved diverse udstillinger i ind-og udland, åbne jernbaneanlæg og broer, indvie kirker, uddele priser og deslige. Det er næppe dem selv, der vælger rollerne, som de vel ofte ikke har nogen kendskab til eller mening om.

Uriasposten skrev den 7.oktober om to horrible prisuddelinger som kongehuset har måttet lægge navn til:
Live på DR1: Kronprins Frederik giver kulturpris til Jakob Martin Strid (tidl. Antifascistisk Aktion mv.)

- men der har været andre mærkelige repræsentationer - mindre kendte, hvoraf jeg kan nævne tre:

I tidsskriftet AKTION nr. 5/1978 fortælles, hvordan de små prinser på Amalienborg købte lodsedler i “Det store Børnelotteri”. Formodentlig vidste deres forældre ikke noget rigtigt om, hvad det var for et foretagende, og at Landsforeningen for Mentalhygiejne havde haft med det at gøre. I AKTION nr. 2/1977 redegøres der både for Mentalhygiejnens samfundsundergravende virksomhed og for Det Store Børnelotteri. Det følges op med yderligere information i AKTION nr. 4/1978.   
Muligvis var dette prinsekøb af lodsedler ikke nogen større sag, men kongehuset skulde allerede få år efter stifte nærmere bekendtskab med samme mentalhygiejniske genre.

Verden - og tilmed kongehuset vil bedrages
“Folkebevægelsen mod hårde stoffer”, som var et håndgribeligt resultat af et virkelig stormøde på Christiania 28. oktober 1979, havde til hensigt at få frigivet hash ved angiveligt at imødegå  de hårde stoffer, hvilket ude i befolkningen rimeligvis vilde blive opfattet som at de gik imod enhver form for narko - også hash. Denne tanke skulde vise sig at være rigtig.

Minsandten om ikke bevillingspolitiet gik i gyngen kort tid efter! De gav tilladelse til  gadekampagne. Lød det ikke godt – ”Folkebevægelsen mod hårde Stoffer”? Åbenbart kontaktede bevillingspolitiet hverken narkopoliti eller uropatrulje. “Folkebevægelsens” hash-befriere fik tilladelse til landsindsamling og plancheudstilling i decembers julehjertetid, og gennem deres kontakter fik de TV-reklame den 15. december 1979. I København stod de med indsamlingsbøsser på Nytorv og slog plat på folks godtroenhed. En af fortalerne på Nytorv hævdede bl.a., at hash ikke var forbudt og ikke var et narkotikum. Det stod i loven, sagde han, uden dog at kunne angive nogen paragraf.

”Folkebevægelsen mod hårde Stoffer” tog kegler på navnet: de fik del i tipsmidlerne, bidrag fra den røde skibsreder Lauritzen og Mentalhygiejnens Augustinusfond m.m., og brugbar-naive mennesker støttede foretagendet, da de sommeren 1981 sejlede fra havn til havn for at tigge penge. Hvordan skulle godtfolk kunne tro andet end det bedste, når så mange gode kræfter bakkede op og Berlingeren bragte en stor artikel til deres hyldest. Selve ”Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål” hoppede på limpinden og gav et pænt beløb til ”Folkebevægelsen mod hårde Stoffer” i marts 1981.

En fortvivlet forælder skrev til dronning Ingrid om denne vildfarelse.


I eftersommeren 2006 stod prins Joachim som protektor for den store propagandaudstilling, som Mellemøsten arrangerede i ti forskellige byer i Danmark inklusivt Helsingborg i samarbejde med indenrigsministeriets “Center for Kultur og Udvikling”. Kæmpefotografier på gaderne, forestillinger med teater og gøgl, musikbands o.l.  Formålet var naturligvis at få gang i en islamisering af landet og ideens kerne var ikke mindst at få fat i børn og unge og få islam puttet ind i undervisning i skoler, på biblioteker etc.  
Spydpigen har i flere indlæg fortalt om dette i 2006, som man kan se i Spydpigens arkiv.

Antologien "Broen" fra islams charme-offensiv "Images of the MiddleEast" 2006 gjorde sig skyldig i diskriminering af en jødisk forfatter og blev behørig anmeldt efter racisme-paragraffen, men der er forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager.