oktober 08, 2012

Den annan form för krig....

Den kinesiska filosofen, Sun Tsu, som levde o. 350 f.K. sa: ”Att vinna 100 segrar i 100 krigsslag är inte höjdpunkten av duktighet. Att underlägga sig fienden utan kamp är höjdpunkten av duktighet.” Det är denna kamplösa erövring av Europa, islam har hållit på med i några årtionden. Metoden är uråldrig. Också djuren föredrar den stillsamma erövring av andras byte eller revir framför krigiskheter, som kan ge rivna pälsar eller förlorade fjädrar.

Viktigast av allt är att få tag i barnen, när man vill genomföra en ny politisk ideologi, för då går det lätt och smärtfritt. Det som barn uppfostras till, det vill dom ha som vuxna. Det tar ungefär 20 år. En varje form för propaganda i text och bilder har inflytande.  


Här är en bild från barnsidan i Smålänningens fredagstilläg den 5. oktober. Den står vid sidan om “Ungkrysset”. En inpakkat kvinna. Så ser en del kvinnor ut.nu för tiden. De hör inte till här, men kommer från helt främmande länder, där de inte själv får bestämma hur de vill klä sig. Bilden ser inte så främmande ut, och det är just propagandamässigt en fördel. För det är kallt och hon svepar kläderna tät om sig, som det står skriven att hon skall.
Det är en fredags tidning - är det tillfälligt? Fredag? Fredag...hvad är det med fredagen....?

Bilden har copyright - inte från Smålänningen - men från “Bildrutan/Europapress NB0640”
Kanske just från Big Brother EU, som styr och ställer och driver propaganda för sina tilltag, herunder “Den europeiska/arabiska dialogen”, där EU öppnade för fri invandring till EU.