oktober 24, 2012

Smid så forbryderne ud!

Christiansborg, onsdag den 24. oktober 2012/KBE

PRESSEMEDDELELSER

DF: Regeringen gør alt for lidt for hjemsendelse af udenlandske indsatte

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, udtrykker vilje til konstruktivt at indgå i forhandlingerne om regeringens nye udspil ift. Kriminalforsorgen og dens fremtidige bevillinger. Peter Skaarup udtrykker dog stor undren over og utilfredshed med, at regeringen ikke ser ud til at have nok fokus på at få hjemsendt det stadigt stigende antal udlændinge, der befolker de danske fængsler.

- Dansk Folkeparti indgår som sædvanligt konstruktivt i forhandlingerne med justitsminister Morten Bødskov (S) om nye tiltag inden for Kriminalforsorgen, der bl.a. indeholder et udspil om flere fængselspladser. Desværre ser det ud til, at regeringen negligerer at sætte turbo på hjemsendelsen af det stadigt stigende antal udenlandske indsatte, herunder ikke mindst indsatte fra andre EU-lande, der naturligvis burde sendes til afsoning i deres hjemlande, siger Peter Skaarup.

- Riget fattes penge, og regeringen har alligevel valgt at nedlægge grænserne, så Danmark nærmest er et tagselvbord for østeuropæiske bander. Desværre har den i øvrigt meget EU-begejstrede regering ikke formået at få overtalt de lande, hvis statsborgere fylder mest i de danske fængsler til at tage imod disse, så de kan afsone i deres hjemlande. Det skaber både kapacitetsproblemer i Kriminalforsorgen og koster de danske skatteydere mange penge, siger Peter Skaarup, der vil presse justitsminister Morten Bødskov (S) til at prioritere dette problem højere end blot at oprette en Task Force.